GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Sociale fobie

Cognitieve gedragstherapie bij een sociale fobie

De kern van deze behandeling bestaat uit blootstelling aan sociale situaties waar u bang voor bent. Dit gebeurt stapsgewijs met behulp van de zogenaamde ‘angstladder'. Dit is een overzicht met alle situaties waar u bang voor bent in volgorde van moeilijkheid. Door uzelf bloot te stellen aan deze situaties, vermindert de angst geleidelijk.

Veiligheidsgedragingen

Wanneer u bang bent voor bepaalde situaties, leert u uzelf automatisch manieren aan om u gemakkelijk te voelen. Dit noemen we ook wel ‘veiligheidsgedragingen'. Voorbeelden hiervan zijn niet om u heen kijken, mensen niet aankijken, u afwachtend opstellen, zachtjes praten of u verschuilen achter uw lange haar of een petje dragen.

Om stapsgewijs sociale situaties aan te gaan, is het belangrijk dat u deze veiligheidsgedragingen ook achterwege laat.

Sociale vaardigheidstraining

Een ander belangrijk onderdeel van de behandeling is sociale vaardigheidstraining. Sociale situaties zijn vaak lastig voor u, als gevolg van langdurige vermijding. U weet bijvoorbeeld niet hoe u zich moet opstellen in een situatie met andere mensen. Door middel van een sociale vaardigheidstraining wordt het gemakkelijker voor u om een sociale situatie aan te gaan. Zo'n training wordt vaak gedaan met behulp van rollenspellen. Situaties uit het dagelijks leven worden behandeld, door deze na te spelen en vaardigheden toe te passen.

Helpende gedachten

Bij het trainen van uw sociale vaardigheden wordt ook aandacht besteed aan het bewust worden van zogenaamde ‘remmende' gedachten, die u kunnen hinderen in het aangaan van contacten. U denkt bijvoorbeeld: "ik ben niet interessant" of "ze vinden me stom". Het is de bedoeling dat u deze gedachten loslaat en ze vervangt door helpende gedachten. Dit zijn meer taakgerichte gedachten die u kunnen helpen om prettig contact te hebben met mensen in uw omgeving. Voorbeelden van helpende gedachten zijn: "als ik belangstelling toon, kan er een gesprek ontstaan" of "ik kan niet van tevoren weten wat iemand van me vindt"

Individueel of in groepsverband?
De behandeling van een obsessief-compulsieve stoornis kan zowel individueel als in de vorm van een groepsbehandeling plaatsvinden. Hierbij heeft een groepsbehandeling als voordeel dat u samen met ‘lotgenoten' werkt aan het overwinnen van de klachten. Dit werkt vaak extra stimulerend. Daarnaast is het aanwezig zijn in de therapiegroep al een overwinning op zich.

 

Kosten

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt voor een groot deel vergoed uit het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Met ingang van 2012 zal er een extra eigen bijdrage worden gevraagd van patiënten voor de geestelijke gezondheidszorg. Klik hier voor meer informatie.

Belangen, rechten en klachten

Voor vragen en hulp kunt u altijd terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u bij de volgende personen terecht: de geestelijk verzorger, de patiënten vertrouwenspersoon, de Cliëntenraad en/of de Familieraad. Meer informatie vindt u hier.

 

Afspraak afzeggen

Om een behandeling succesvol te laten verlopen, is het van belang dat u aanwezig bent op de geplande afspraakmomenten. Als u onverhoopt niet kunt komen, verzoeken wij u dringend dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten.