Psychotische stoornissen

Wij zijn er voor mensen die een kortere of langere periode het contact met de werkelijkheid verliezen. 

Iedereen heeft zijn eigen gedachten en ervaringen. Soms verwerken de hersenen informatie even niet goed waardoor u soms dingen hoort of ziet die anderen niet horen of zien. Of u heeft gedachten die niet kloppen met de realiteit. Het kan dan zijn dat er sprake is van een psychose. Mensen met een psychose kunnen last hebben van:

  • Wanen: u heeft gedachten die niet kloppen met de werkelijkheid. U bent bijvoorbeeld overtuigd dat u wordt afgeluisterd, dat u God bent of met een speciale taak op aarde bent.
  • Hallucinaties: u hoort, ziet, ruikt, voelt of proeft dingen die er voor anderen niet zijn. U hoort bijvoorbeeld stemmen die er niet zijn, maar die wel vertellen wat u moet doen.
  • Verwardheid: u hebt moeite om logisch na te denken en uw gedachten te sturen. Anderen hebben moeite om te begrijpen wat u bedoelt en andersom.

De symptomen verschillen sterk van persoon tot persoon en zijn soms lastig te herkennen. Vaak hebben mensen in uw omgeving sneller in de gaten dat er iets met u aan de hand is. Een psychose kan enkele dagen tot soms zelfs jaren duren. Het kan u één keer overkomen, bijvoorbeeld als u iets heftigs heeft meegemaakt of na een stressvolle periode.  Ook als u drugs gebruikt, kunt u in een psychose terechtkomen. De eerste tekenen van een psychotische stoornis komen vaak aan het licht als iemand tussen de vijftien en vijfentwintig jaar oud is. Ruim 1 op de 100 Nederlanders heeft ooit een psychose gehad.

Ons doel

Een psychose kan het leven flink in de war brengen. We kijken samen welke factoren mogelijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van een psychose en welke factoren juist beschermend werken. In de behandeling leert u uw eigen kwetsbaarheid en veerkracht kennen. We kijken naar uw leven en factoren die belangrijk zijn om hier in de behandeling zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Ons doel is dat u uw leven  zo goed mogelijk vorm kunt geven als het gaat om zelfzorg, wonen, werk of op school, sociale contacten en het invullen van de vrije tijd op een manier die bij u past.  We bieden behandeling aan iedereen met een psychotische kwetsbaarheid, of dat nu gaat om een verhoogd risico op een psychose, een eerste psychose of een aanhoudende psychotische stoornis. 

Meer weten?

Direct hulp nodig?