POH-GGZ

Als huisarts kunt u een POH-GGZ van GGZ Friesland inzetten in uw praktijk. Het voordeel is dat GGZ Friesland als werkgever optreedt en de bijbehorende risico’s op zich neemt. Bovendien heeft u de zekerheid van vervanging bij vier weken verzuim van de vaste POH-GGZ en heeft u minder administratieve lasten. Uiteraard geeft een POH-GGZ van GGZ Friesland onafhankelijk advies en blijft u altijd de formele verwijzer.

Hoe een POH-GGZ van GGZ Friesland bijdraagt aan de huisartsenpraktijk:

  • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
  • Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
  • Geven van psycho-educatie
  • Begeleiden en ondersteunen van zelfmanagement
  • Interventies gericht op verbetering van functioneren
  • Geïndiceerde preventie
  • Zorggerelateerde preventie
  • Terugvalpreventie
     

Een POH-GGZ inzetten?

Neem voor meer informatie over POH-GGZ van GGZ Friesland contact op met algemeen manager POH-GGZ Marco Seepma via marco.seepma@ggzfriesland.nl

Direct hulp nodig?