Crisis

Wij zijn er voor mensen die in een psychische noodsituatie zijn waarbij acute psychiatrische beoordeling en hulp noodzakelijk zijn.

U bent in crisis. U weet niet meer hoe u verder moet en u bent de grip op uw leven kwijt. Uw huisarts, een medisch specialist of GGD-arts schakelt onze crisisdienst in om te kijken wat er met u aan de hand is en wat u nodig heeft. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Soms kunt u thuis blijven en krijgt u daar hulp en ondersteuning, zodat uw situatie stabiliseert. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u wordt opgenomen in onze kliniek. Dat doen we alleen als er sprake is van gevaar voor uzelf of uw omgeving. Het lukt dan niet meer om u hulp thuis te bieden.

Ons doel

We bekijken wat er aan de hand is en hoe we u verder kunnen helpen. Het belangrijkste is dat we uw situatie stabiliseren. Dat betekent dat we de crisis afwenden, zodat u weer grip op uw leven krijgt. We lopen met u mee, u komt voor behandeling bij ons of u verblijft tijdelijk in onze kliniek. We kijken ook welke vervolgbehandeling u kunt volgen, zodra het weer beter met u gaat.

Direct hulp nodig?

Verkeert u in acute psychische nood en heeft u direct hulp nodig? Of is er iemand in uw omgeving die direct hulp nodig heeft? Bel uw huisarts of  Dokterswacht Friesland via tel: 0900 - 1127112.

In geval van een levensbedreigende situatie, bel 112.

Meer weten?

Direct hulp nodig?