Aanmelden

Wanneer kunnen patiënten worden verwezen naar GGZ Friesland?

Volwassenen kunnen naar GGZ Friesland worden doorverwezen in geval van (een vermoeden van) een (ernstige) psychiatrische stoornis, soms in combinatie met een verslaving, gedragsproblematiek of een verstandelijke beperking. Op de pagina ‘Wij zijn er voor’ staat meer informatie over welke stoornissen wij behandelen.

GGZ Friesland richt zich op crisiszorg, behandeling en begeleiding van cliënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen, FACT-zorg, ggz voor mensen met een verstandelijke beperking en forensische psychiatrie. We bieden een gespecialiseerd aanbod, met elk een eigen naam voor:

Vier manieren om patiënten aan te melden bij GGZ Friesland

Verwijzers kunnen patiënten op verschillende manieren aanmelden voor GGZ Friesland en haar merken. Daarnaast kunnen zij ook bij ons terecht voor consultatie.

1. Via Zorgdomein. Heeft u vragen over aanmelden of over ZorgDomein? Neemt u dan telefonisch contact op met onze Zorgadministratie op 058-2848777. 
2. Per brief: GGZ Friesland, Postbus 466, 8901 BG Leeuwarden
3. Per fax: 058 28 48 700
4. Telefonisch: 058 28 48 777 (ook in geval van crisis)

Een aanmelding moet in elk geval de volgende informatie bevatten:

  • Gegevens zorginstelling/praktijk: Zorginstelling/praktijk, naam, adres, telefoonnummer en AGB-code van de instelling/praktijk
  • Gegevens verwijzer: Naam, specialisme, adres, telefoonnummer en AGB-code van de verwijzer
  • Gegevens contactpersoon (indien anders dan verwijzer): Naam, specialisme, telefoonnummer
  • Gegevens cliënt: BSN-nummer, naam, adres, geboortedatum, contactpersoon, relatie en telefoonnummer
  • Gegevens GGZ Friesland: Naam en plaatsnaam
  • Datum aanmelding
  • Gegevens verwijzing: Vermoeden DSM-benoemde stoornis, generalistische basis GGZ of specialistische GGZ

Bron: NHG-richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-GGZ: de envelop 2017

Wat er na de aanmelding gebeurt

We verwerken de aanmelding zo snel mogelijk. Een patiënt heeft binnen twee weken een intakegesprek bij GGZ Friesland. In dit gesprek bespreken we de klachten en bepalen we hoe en waar we iemand het beste kunnen behandelen. We vragen de patiënt doorgaans om voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in te vullen.

Verkorte toegangstijd

Soms is het noodzakelijk dat we iemand binnen enkele dagen spreken. Geef dat in Zorgdomein aan door de optie ‘Verkorte toegangstijd’ te kiezen of neem telefonisch contact met ons op via tel. 058 28 48 777. We zijn op dat nummer ook 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor acute crisissituaties waarbij spoedeisende zorg noodzakelijk is.

Stand van zaken contracten zorgverzekeraars

Ieder jaar maakt GGZ Friesland afspraken met de zorgverzekeraars in Nederland voor de zorg die het jaar daarop geleverd wordt. Tijdens de gesprekken die hierover gevoerd worden geven wij als organisatie aan welke zorg wij verwachten te leveren en de zorgverzekeraars kijken welke zorg zij van ons willen inkopen. Zodra we het met elkaar eens zijn sluiten we een contract af.   

In het overzicht op deze pagina ziet u wat de stand van zaken is per zorgverzekeraar en de kleinere zorgverzekeraars die daaronder vallen. 

Direct hulp nodig?