Aanmelden

Verwijzers kunnen patiënten op verschillende manieren aanmelden bij GGZ Friesland en kunnen ook bij ons terecht voor consultatie.

Vier manieren om patiënten aan te melden bij GGZ Friesland

 • Via Zorgdomein
 • Per brief:
  • GGZ Friesland
   Postbus 466
   8901 BG Leeuwarden
 • Per fax: 058 28 48 700
 • Telefonisch: 058 28 48 777 (ook in geval van crisis)

De aanmelding moet aan bepaalde eisen voor verwijzing voldoen, die zijn vastgelegd in de NHG-richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-GGZ.

Wanneer kunnen patiënten worden verwezen naar GGZ Friesland?

Volwassenen kunnen naar GGZ Friesland worden doorverwezen in geval van (een vermoeden van) een (ernstige) psychiatrische stoornis, soms in combinatie met een verslaving, gedragsproblematiek of een verstandelijke beperking. Op de pagina ‘Wij zijn er voor’ staat meer informatie over welke stoornissen wij behandelen.

GGZ Friesland richt zich op crisiszorg, behandeling en begeleiding van cliënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen, FACT-zorg, ggz voor mensen met een verstandelijke beperking en forensische psychiatrie.

GGZ Friesland kent een gespecialiseerd aanbod, met elk een eigen naam voor:

Hulp bij het verwijzen

Voor consultatie of vragen over de verwijzing, zijn we bereikbaar via tel. 058 28 48 777.

Een handig hulpmiddel is www.ggzverwijshulp.nl.

Wat er na de aanmelding gebeurt

We verwerken de aanmelding zo snel mogelijk. Een patiënt heeft binnen twee weken een intakegesprek bij GGZ Friesland. In dit gesprek bespreken we de klachten en bepalen we hoe en waar we iemand het beste kunnen behandelen. We vragen de patiënt doorgaans om voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in te vullen.

Soms is het noodzakelijk dat we iemand binnen enkele dagen spreken. Geef dat in Zorgdomein aan door de optie ‘Verkorte toegangstijd’ te kiezen of neem telefonisch contact met ons op via tel. 058 28 48 777. We zijn op dat nummer ook 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor acute crisissituaties waarbij spoedeisende zorg noodzakelijk is.

Direct hulp nodig?