Kosten geestelijke gezondheidszorg

De behandeling en begeleiding van GGZ Friesland wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, het zorgkantoor of uw gemeente. Het kan zijn dat (een deel van) uw eigen risico wordt verrekend, tenzij u dat al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg. In sommige gevallen dient u een eigen bijdrage te betalen. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie.

Eigen risico

De behandeling van GGZ Friesland wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat (een deel van) uw eigen risico wordt verrekend, tenzij u dat al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro, tenzij u zelf voor een hoger eigen risico hebt gekozen. Het eigen risico wordt per kalenderjaar in rekening gebracht.

Eigen bijdrage

Bent u langer dan drie jaar opgenomen bij GGZ Friesland of woont u in een beschermde woonvorm? Dan wordt een deel van uw behandeling vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Voor deze behandeling dient u echter wel een eigen bijdrage te betalen. Dit geldt ook voor begeleiding vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hoe hoog uw eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Het CAK (Centraal Administratiekantoor) rekent uit wat per persoon de maximale eigen bijdrage is. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn vrijgesteld van deze eigen bijdrage.

Het CAK biedt via haar website ook een rekenhulp aan. Bekijk de rekenhulp van het CAK.

Behandeling als onderdeel van een vonnis

Volgt u een verplichte behandeling (forensische zorg) in een kliniek of thuis als onderdeel van een vonnis door een rechter, dan is er geen sprake van een eigen risico of eigen bijdrage. Het kan wel zo zijn dat u voor medicijnen een eigen bijdrage betaalt als u niet opgenomen bent. Volgt u een verplichte behandeling in het kader van de wet BOPZ (inbewaringstelling of rechterlijke machtiging) dan is de zorg onderdeel van de zorgverzekeringswet en geldt het eigen risico.

Tegemoetkoming of compensatie door gemeente

Wanneer er sprake is van een zeer dringende reden kunt u in aanmerking komen voor een bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunt u een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

Kosten voortijdig stoppen met behandeling

Nadat u door uw huisarts bent aangemeld bij GGZ Friesland wordt u bij ons ingeschreven. Op dat moment wordt uw behandeltraject administratief gestart. Voordat u daadwerkelijk in contact komt met GGZ Friesland worden er (administratieve) handelingen verricht ter beoordeling van uw aanmelding en ter voorbereiding van uw intake. Dit noemen we indirecte tijd. Deze tijd wordt niet in rekening gebracht. 

Wanneer na uw eerste gesprek blijkt dat GGZ Friesland u niet de benodigde behandeling kan bieden, wordt uw behandeltraject gesloten. De geregistreerde tijd wordt door GGZ Friesland bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Houdt u er daarom rekening mee dat dit gevolgen heeft voor uw eigen en uw verplichte eigen risico. Valt uw behandeling onder de WMO, dan zijn er geen gevolgen voor uw eigen risico. De gemeente kent geen eigen risico.

No Show
U mag uw afspraken tot 24 uur van tevoren afzeggen. Het liefst meldt u dit eerder zodat wij iemand anders in kunnen plannen. Als u niet op komt dagen op uw afspraak of niet thuis bent als wij langskomen, dan zullen we dit vastleggen. Wanneer dit vaker gebeurt plannen wij een evaluatie in of moeten wij helaas de behandeling stoppen.

Met welke verzekeraars hebben wij een contract?

Bekijk hier met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben voor 2023.
Bekijk hier met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben voor 2024. 

Direct hulp nodig?