GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Over ons

GGZ Friesland, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland, biedt professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen. Jaarlijks maken zo'n 22.000 mensen gebruik van onze diensten. We bieden zorg op twaalf verschillende locaties dicht bij u in de buurt, verspreid over de provincie Friesland.

Weghalen van drempels

Een psychiatrische ziekte is voor de buitenwereld in veel gevallen onzichtbaar en ongrijpbaar, maar is voor de persoon in kwestie en diens omgeving vaak heel ingrijpend. Bijna niemand vertelt graag dat hij psychische hulp nodig heeft. Meer dan de helft van de mensen met psychische klachten zoekt helemaal geen hulp. GGZ Friesland probeert deze drempels weg te halen, of in ieder geval te verlagen. Door te overleggen met huisartsen, voorlichting te geven en ook in de media open te spreken over psychische problemen, willen we ‘de psychiatrie' gewoner maken.

Verschillende zorg

Psychische problemen zijn er in alle soorten en maten en kunnen overal
ontstaan; op het werk, op school, tijdens de studie of in het gezin. We behandelen een breed scala aan stoornissen, zoals ADHD, angst- en paniekstoornissen, borderline, schizofrenie of depressie. Maar we bieden ook behandeling en begeleiding bij klachten die te maken hebben met werk of studie of zeden- en delictgedrag.

Zorgprogramma's

GGZ Friesland werkt met zorgprogramma's waarin voor de meestvoorkomende stoornissen de behandeling is vastgelegd in zorgpaden. Voor u betekent dit dat u vanaf het begin van de behandeling precies weet hoe vaak u door wie op welke wijze wordt behandeld, en wanneer u samen met uw behandelaar de behandeling evalueert. De zorgprogramma's bevatten alleen behandelvormen die bewezen effectief zijn. Ook werken we toe naar een snel verloop van de behandeling.

Onderdelen GGZ Friesland

Bepaalde vormen van zorg zijn ondergebracht in aparte onderdelen van GGZ Friesland die onder een eigen merknaam functioneren:

  • Kinnik, kind- en jeugd GGZ
  • MindUp, rehabilitatie (werken, leren, activiteiten, wonen)
  • De Swaai, samenwerkingverband tussen GGZ Friesland en Talant
  • Denk, voor lichtere psychische klachten

Medezeggenschap: uw mening telt

De mening van onze patiënten en naastbetrokkenen vinden wij belangrijk. De medezeggenschap wordt vormgegeven in diverse organen. Men kan zitting nemen in de cliëntenraad of familieraad. Voor onafhankelijke hulp bij vragen of klachten waar u samen met de behandelaar niet uitkomt, kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon. Ook kunt u voor klachten terecht bij de Klachtencommissie van GGZ Friesland.

 

>> Zie ook: GGZ Friesland op Wikipedia