Over ons

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Jaarlijks maken zo'n 12.000 mensen gebruik van onze diensten. We bieden zorg op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. Onze missie laat zien dat we uitgaan van de veerkracht van patiënten, naasten én die van onze medewerkers.

Samen naar herstel

We behandelen een breed scala aan stoornissen binnen GGZ Friesland. Onze focus binnen deze behandelingen ligt bij het herstel van de patiënten. Zij maken hiervoor eigen keuzes en krijgen ondersteuning van onze medewerkers om deze te realiseren. Wij luisteren, ondersteunen en helpen patiënten om hun identiteit te herwinnen. We werken continu samen met familie, naasten en vrienden in dit proces, want herstellen doe je samen.
 

Missie (Waar we voor staan)

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardste nodig hebben.
 

Visie (Waar we voor gaan)

 • Wij zijn er om samen werk te maken van herstel.
 • Wij zijn er voor iedereen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
 • Wij zijn er voor gespecialiseerde behandeling en ondersteuning, 24/7 en dichtbij.
 • Wij zijn er voor naastbetrokken.
 • Wij zijn er om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Wij zijn erop uit om goed samen te werken.
 • Wij zijn er om een bijdrage te leveren aan een gezonde Fryske Mienskip.
 • Wij zijn er voor kennisdeling.
 • Wij zijn bekwaam, betrokken en bevlogen.
   

Kernwaarden


Bekwaam
Ons werk is gebaseerd op professionele kennis en vaardigheden. We zijn een kennisinstituut en bouwen aan een professioneel werkklimaat, waarbij we openstaan voor feedback en leren van fouten. We hanteren het begrip 'dubbele professionaliteit'; we integreren ambachtelijke competenties met herstelgericht werken.

Betrokken
Ons werk is altijd ingebed in het sociale netwerk van de patiënt. We werken samen; met de patiënt, met de familie en naast betrokkenen. We zijn letterlijk dichtbij en goed bereikbaar. Het gesprek met de patiënt is een gesprek tussen twee deskundigen.

Bevlogen
We zijn toegewijd. We beseffen dat de persoonlijke relatie de basis vormt van ons werk. We bieden daadwerkelijk hoop op herstel en zijn er 24/7.
 

Positionering

Wij zijn er voor mensen van alle leeftijdsgroepen die GGZ Friesland het hardst nodig hebben. Wij leveren onze behandeling zo intensief als nodig is en zo licht mogelijk. In beginsel ambulant in de eigen woonomgeving, zo nodig schalen we (zo kort mogelijk) naadloos op naar intensievere behandeling. Achter het kortdurende, ambulante aanbod van Synaeda plooien wij, in coalitie met collega-aanbieders zoals VNN, een samenhangend, flexibel aanbod voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.          

Herstelcentrum Friesland 

Herstelcentrum Friesland is een onderdeel van GGZ Friesland en biedt begeleiding, ondersteuning en invulling bij en aan het herstelproces van cliënten. In een herstelproces staat het terugvinden van de  persoonlijke balans, na ervaringen met een (heftige) psychische ontwrichting, centraal. Kijk op Herstelcentrum Friesland voor meer informatie. 

Geschiedenis

De geschiedenis van GGZ Friesland gaat terug tot 1848. Meer informatie over onze geschiedenis en het ontstaan van GGZ Friesland vindt u hier.

Leefstijl

De leefstijlgroep helpt zowel patiënten als medewerkers binnen GGZ Friesland op het vlak van leefstijlverbetering en ondersteuning. Meer informatie over leefstijl binnen GGZ Friesland vindt u hier.

Direct hulp nodig?