Over ons

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Jaarlijks maken zo'n 12.000 mensen gebruik van onze diensten. We bieden zorg op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. Onze missie laat zien dat we uitgaan van de veerkracht van patiënten, naasten én die van onze medewerkers.

Samen naar herstel

We behandelen een breed scala aan stoornissen binnen GGZ Friesland. Onze focus binnen deze behandelingen ligt bij het herstel van de patiënten. Zij maken hiervoor eigen keuzes en krijgen ondersteuning van onze medewerkers om deze te realiseren. Wij luisteren, ondersteunen en helpen patiënten om hun identiteit te herwinnen. We werken continu samen met familie, naasten en vrienden in dit proces, want herstellen doe je samen.
 

Onderdelen GGZ Friesland

Om onze zorg zo goed mogelijk in te richten, zijn bepaalde vormen van zorg onderverdeeld met een eigen merknaam:

  • Kinnik | Kinnik biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen. De hulp start vaak met gesprekken of groepstrainingen op de polikliniek. Soms is intensievere hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Bij ernstige problematiek kan opname in een kliniek de beste oplossing zijn. Ook behandelt Kinnik steeds vaker thuis.
     
  • MindUp | MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische beperking die hen in de weg zit bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp ondersteunt cliënten op hun weg naar herstel. Met een specialistische aanpak, gedreven medewerkers en samenwerking met behandelaren en collegiale instellingen is MindUp dé organisatie voor (woon-)begeleiding en dagbesteding in Friesland.
     
  • Van Andel Ouderenpsychiatrie | Van Andel ouderenpsychiatrie is er voor oudere mensen die last hebben van psychische problemen, waardoor ze zich beperkt voelen in hun dagelijks leven. Het kan gaan om bijvoorbeeld somberheid, angstig zijn, geheugenverlies of verwardheid. Van Andel ouderenpsychiatrie heeft locaties verspreid over heel Friesland.

Herstelcentrum Friesland 

Herstelcentrum Friesland is een onderdeel van GGZ Friesland en biedt begeleiding, ondersteuning en invulling bij en aan het herstelproces van cliënten. In een herstelproces staat het terugvinden van de  persoonlijke balans, na ervaringen met een (heftige) psychische ontwrichting, centraal. Kijk op Herstelcentrum Friesland voor meer informatie. 

Direct hulp nodig?