Over ons

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Jaarlijks maken zo'n 12.000 mensen gebruik van onze diensten. We bieden zorg op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. Onze missie laat zien dat we uitgaan van de veerkracht van patiënten, naasten én die van onze medewerkers.

Samen naar herstel

We behandelen een breed scala aan stoornissen binnen GGZ Friesland. Onze focus binnen deze behandelingen ligt bij het herstel van de patiënten. Zij maken hiervoor eigen keuzes en krijgen ondersteuning van onze medewerkers om deze te realiseren. Wij luisteren, ondersteunen en helpen patiënten om hun identiteit te herwinnen. We werken continu samen met familie, naasten en vrienden in dit proces, want herstellen doe je samen.
 

Kernwaarden

Bekwaam: Ons werk is gebaseerd op professionele kennis en vaardigheden. We zijn een kennisinstituut en bouwen aan een professioneel werkklimaat, waarbij we staan open voor feedback en leren van fouten. We hanteren het begrip 'dubbele professionaliteit'; we integreren ambachtelijke competenties met herstelgericht werken.

Betrokken: Ons werk is altijd ingebed in het sociale netwerk van de patiënt. We werken samen; met de patiënt, met de familie en naast betrokkenen. We zijn letterlijk dichtbij en goed bereikbaar. Het gesprek met de patiënt is een gesprek tussen twee deskundigen.

Bevlogen: We zijn toegewijd. We beseffen dat de persoonlijke relatie de basis vormt van ons werk. We bieden daadwerkelijk hoop op herstel en zijn er 24/7.
 

Onderdelen GGZ Friesland

Om onze zorg zo goed mogelijk in te richten, zijn bepaalde vormen van zorg onderverdeeld met een eigen merknaam:

 • Kinnik | Kinnik biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen. De hulp start vaak met gesprekken of groepstrainingen op de polikliniek. Soms is intensievere hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Bij ernstige problematiek kan opname in een kliniek de beste oplossing zijn. Ook behandelt Kinnik steeds vaker thuis.
   
 • MindUp | MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische beperking die hen in de weg zit bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp ondersteunt cliënten op hun weg naar herstel. Met een specialistische aanpak, gedreven medewerkers en samenwerking met behandelaren en collegiale instellingen is MindUp dé organisatie voor (woon-)begeleiding en dagbesteding in Friesland.
   
 • Van Andel Ouderenpsychiatrie | Van Andel ouderenpsychiatrie is er voor oudere mensen die last hebben van psychische problemen, waardoor ze zich beperkt voelen in hun dagelijks leven. Het kan gaan om bijvoorbeeld somberheid, angstig zijn, geheugenverlies of verwardheid. Van Andel ouderenpsychiatrie heeft locaties verspreid over heel Friesland.
   
 • Expertisecentrum Psychiatrie en licht verstandelijke beperking | Wij zijn er voor mensen met een licht verstandelijke beperking die moeite hebben met wat ze allemaal moeten doen en kunnen in de maatschappij. Hierdoor lopen ze vast en krijgen ze psychiatrische problemen. Het Expertisecentrum LVB kijkt samen met patiënten hoe het kan dat er klachten zijn en helpt ze weer op weg.
   
 • G-CIS | G-CIS staat voor Gespecialiseerd Centrum voor Informatieverwerkings Stoornissen. Volwassenen en adolescenten met een aandachtstekortstoornis (ADHD of ADD) of een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen met alle daarbij komende psychiatrische problemen bij ons terecht. AD(H)D en ASS zijn informatieverwerkingsstoornissen. Met ‘informatie’ wordt bedoeld: gedachten, gevoelens, geluiden, beelden, geuren en smaken.
   
 • Zorgmaatwerk | Zorgmaatwerk biedt diagnostiek en ambulant psychiatrische behandeling op maat voor volwassenen vanaf 18 jaar. Samen met de patiënt maken we een plan om het herstelproces te bevorderen met het doel dat hij/zij zo snel mogelijk de controle over het leven weer terugkrijgt door de zelfredzaamheid te vergroten.
   

Wij zijn er

Door goede en veilige zorg te bieden die bij u past, weet u bij GGZ Friesland waar u aan toe bent en hoe uw behandeling er uit ziet. We nemen iedere feedback mee om onze zorg te verbeteren en nemen u en de naastbetrokkenen serieus.

Bekijk ons behandelaanbod.

Over ons

Op deze pagina vindt u informatie over onze organisatie, een overzicht van het bestuur en kunt u de de jaarverslagen bekijken. Daarnaast kunt u meer lezen over de geschiedenis van GGZ Friesland en hoe wij de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen.
 

Herstelcentrum Friesland 

Herstelcentrum Friesland is een onderdeel van GGZ Friesland en biedt begeleiding, ondersteuning en invulling bij en aan het herstelproces van cliënten. In een herstelproces staat het terugvinden van de  persoonlijke balans, na ervaringen met een (heftige) psychische ontwrichting, centraal. Kijk op Herstelcentrum Friesland voor meer informatie. 

Direct hulp nodig?