GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Forensische Psychiatrie

GGZ Friesland biedt hulpverlening aan mensen die grensoverschrijdend (strafbaar) gedrag hebben gepleegd of dat dreigen te plegen. 

Doel van de behandelingen

Tijdens de behandeling stelt de behandelaar samen met u uw persoonlijke doelen vast die aansluiten bij uw problematiek. Daarnaast zijn er een aantal doelstellingen die voor iedereen van toepassing zijn:

 • voorkomen van (nieuwe) delicten
 • vergroten van inzicht in uw eigen delictgedrag
 • het aanleren van ander gedrag
 • verminderen van eventuele andere problemen
 • verlichten van psychische klachten

GGZ Friesland biedt behandeling door:

Polikliniek Forensische Psychiatrie
Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA)

Polikliniek Forensische Psychiatrie

De polikliniek kent een breed scala aan behandelmogelijkheden. Vanuit een jarenlange ervaring hebben de behandelaars doelgerichte en wetenschappelijk ondersteunde methoden ontwikkeld.

Behandelmogelijkheden
U kunt bij de volgende problemen een behandeling krijgen:

 • delictgedrag bij zeden
 • delictgedrag met agressie
 • huiselijk geweld
 • agressie en emotieregulatie problemen
 • ander soort delictgedrag (bijvoorbeeld kleptomanie en pyromanie)

De genoemde behandeltrajecten (dit noemen wij zorgpaden) bevatten verschillende individuele en/of groepsbehandelonderdelen. Als het nodig is kunt u thuis geholpen worden vanuit het Forensische FACT-team (FOR FACT).

Locatie en contactgegevens

Polikliniek Forensische Psychiatrie
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel. 058 28 48 950

 

Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA)

De FPA is een gesloten kliniek. De kliniek ligt op het terrein van Groot Lankum in Franeker. Daar liggen meer klinieken van GGZ Friesland. Ook is op het terrein een aantal woonvoorzieningen en zijn er dagbestedingsmogelijkheden. Tegenover de FPA is een multifunctioneel gebouw. Daar kan men bijvoorbeeld terecht voor psychomotore therapie.

De FPA heeft drie units:

 • de Riepel; dit is een gesloten crisis/opnameunit waarbij het accent ligt op observatie, stabilisatie en start van de behandeling
 • de Glinder, een unit voor de vervolgbehandeling waarbij het accent ligt op individuele benadering
 • de Vlieter, een unit voor de vervolgbehandeling waarbij het accent meer ligt op behandeling in een groep

Of een patiënt de FPA mag verlaten, hangt af van zijn of haar verlofplan.

Behandelmogelijkheden
De FPA kent een breed scala aan behandelmogelijkheden. De behandeling bestaat altijd uit de volgende onderdelen:

 • diagnostiek inclusief risicotaxatie voor delicten
 • signaleringsplan, terugvalpreventieplan en risicomanagement
 • behandeling gericht op vermindering van klachten en verschijnselen bij psychiatrische problemen
 • aanvullende behandeling van bijkomende stoornissen, eventueel met andere zorgaanbieders
 • aandacht voor zelfzorg (algemene dagelijkse levensbehoeften ofwel ADL)
 • activiteiten gericht op resocialisatie, verhoging van kwaliteit van leven en maatschappelijke integratie, waaronder budgetteren en toeleiding naar werk  of dagbesteding en woonruimte
 • aandacht voor nazorg en vervolgbehandeling, vaak samen met andere zorgaanbieders

Daarnaast zijn er behandelonderdelen die meer specifiek gericht zijn op behandeling van psychotische stoornissen, stoornissen in het autisme spectrum, gedragsstoornissen in combinatie met een verstandelijke beperking, behandeling van impulsregulatiestoornissen en verslaving.

Bekijk de video over de FPA

 

Locatie en contactgegevens
Postadres: FPA
GGZ Friesland, locatie Franeker
Postbus 19, 8800 AA Franeker

Bezoekadres: FPA
Burg. J. Dijkstraweg 6
8801 PG Franeker
Tel. 0517 39 86 28