Forensische Psychiatrie

Wij zijn er voor mensen met (dreigend) grensoverschrijdend gedrag. U gaat regelmatig de fout in en vertoont delictgedrag. Niet één keer, maar keer op keer. U hebt er geen grip op en weet niet hoe u ermee kunt stoppen. U snapt uzelf niet en u voelt zich onbegrepen.Het kan zijn dat u door uw delictgedrag al in aanraking bent geweest met politie of justitie. Daarnaast heeft u soms ook nog andere problemen: geldzorgen, een verslaving, geen werk. Uw gedrag is soms een gevolg van psychiatrische problemen, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Meestal meldt de reclassering mensen bij ons aan voor een verplichte behandeling als onderdeel van een vonnis, maar u kunt zich ook laten verwijzen door uw huisarts. 

Ons doel

Tijdens de behandeling willen we met u en de mensen in uw omgeving samenwerken om zo in de toekomst (dreigend) delictgedrag te voorkomen. Omdat problemen op andere levensgebieden vaak samenhangen met delictgedrag, kunt u daarvoor ook bij ons terecht voor hulp en ondersteuning. We geven u inzicht in uw gedrag en hoe u dat kunt veranderen. Ons doel is dat u in de toekomst verstandige keuzes maakt, zodat u uw leven weer goed op de rit krijgt. 

Meer weten?

Direct hulp nodig?