Suïcidepreventie

Mensen willen van nature leven. Soms zijn er problemen en komt er veel op iemand af. Dat kan zoveel worden, dat iemand het niet meer ziet zitten. Gedachten en gevoelens kunnen zo ondraaglijk worden dat het "er niet meer zijn" gezien wordt als oplossing. Per jaar maken in Nederland ongeveer 1500 mensen zelf een einde aan hun leven. Wij vinden dat niemand het verdient om eenzaam en radeloos te sterven. We zetten onze kennis en ervaring daarom volop in om het aantal suïcides te verlagen.  

Suïcidepreventie Commissie

GGZ Friesland brengt kennis en ervaring samen in de Suïcidepreventie Commissie (SPC). Daarin nemen verschillende deskundigen zitting, zoals een ervaringsdeskundige, een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist, (klinisch) psychologen, de geneesheer-directeur, directeuren zorg, een algemeen directeur en een projectadviseur. Samen borgen en ontwikkelen zij beleid en volgen de uitvoering daarvan. Zo blijven we met elkaar op zoek naar verbetering van suïcidepreventie.

De SPC werkt vanuit diverse werkgroepen aan de doelen die zijn vastgelegd in het 'Suïcidepreventie meerjarenplan 2020-2023'. Daarbij is gekeken naar verbinding met de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie (2021-2025). In de Landelijke Agenda Suïcidepreventie staat versterking van de netwerkaanpak centraal, waarbij het streven is dat (nog) meer mensen, bedrijven en organisaties aansluiten en zich gaan inzetten voor het verminderen van suïcidepogingen en suïcides. Ons uitvoeringsplan sluit aan bij de landelijke doelstellingen.

Op samenmindersuicide.nl komen alle activiteiten van de Landelijke Agenda samen. De website is ontwikkeld voor iedereen die actief is of wil worden op het gebied van suïcidepreventie en biedt een overzicht van alle projecten en relevante doorverwijzingen naar andere websites en informatiemateriaal.

Scholing

De afgelopen jaren heeft GGZ Friesland diverse trainingen ontwikkeld voor medewerkers binnen en buiten GGZ Friesland. Een belangrijke training is de Eerste Hulp Bij Suïcide (EHBS). Deze training wordt in verschillende varianten gegeven en is bestemd voor alle medewerkers binnen GGZ Friesland.

Ook medewerkers van andere organisaties kunnen bij ons een training volgen en zo hun voordeel doen met onze ervaring op dit gebied. In onderlinge afstemming kunnen we op maat een training aanbieden die past bij die organisatie. Meer informatie over ons externe scholingsaanbod vindt u op deze pagina.

Samenwerken

Suïcidepreventie is van ons allemaal. We zoeken daarom regionaal en landelijk de samenwerking op. Zo werken we samen met nabestaanden en zorgprofessionals uit de regio, zoals huisartsen, GGD Fryslân, politie en medewerkers van de verslavingszorg.

Landelijk hebben we ons aangesloten bij 113 Zelfmoordpreventie en werken we onder de naam Supranet GGZ aan het delen van kennis en best practices. Daarnaast werken we samen met de Nederlandse ggz. Op deze manier leren we van elkaar en doen we alles wat we kunnen om zelfdoding zo veel als mogelijk te voorkomen.

Worstelt u zelf ook met suïcidale gedachten of kent u iemand in uw omgeving? Neem dan direct contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113.

Meer weten?

Direct hulp nodig?