Mantelzorg

GGZ Friesland vindt het belangrijk om tijdens de behandeling nauw samen te werken met de mensen dichtbij de patiënt. Dat kan familie zijn, maar ook goede vrienden en andere naastbetrokkenen. Hoe we dat doen, kunt u lezen in ons familiebeleid. Het belangrijkste uitgangspunt is ‘Wie zorgt, praat mee’. Dat betekent dat we veel oog hebben voor de mantelzorgers.

Familie en vrienden van de patiënt kunnen aanvullende informatie geven, zodat we een goed beeld krijgen van de situatie van de patiënt. Zo is het goed om te weten hoe een patiënt functioneerde op verschillende levensgebieden, voordat de psychische klachten er waren. Bovendien zijn familie en vrienden van grote steun voor patiënten, tijdens en na de behandeling.

We bieden ondersteuning aan familie en naasten. Zo heeft u tijdens de behandeling een contactpersoon waar u terecht kunt met alle vragen. We geven ook voorlichting over psychiatrische klachten, zodat u beter begrijpt wat er met uw familielid of vriend aan de hand is. In sommige gevallen volgt u samen met hem of haar een behandeling en u mag bij gesprekken aanwezig zijn.

Zelfhulptraining ‘Betrokken omgeving’

Deze training helpt u om inzicht te krijgen in uw rol als mantelzorger. Ook leert u hoe u beter omgaat met lastige situaties. In negen sessies komen thema’s zoals communicatie, grenzen stellen, negatieve denkpatronen en sociale steun aan de orde. De training is vooral bedoeld om praktische of emotionele problemen als mantelzorger. beter het hoofd te bieden. U doorloopt de training in uw eigen thema. Na afronding blijft u toegang houden tot de informatie en oefeningen.

De zelfhulptraining ‘Betrokken omgeving’ is bedoeld voor (volwassen) mantelzorgers die onbetaald zorg verlenen aan een familie met psychische problemen. De training is preventief en ondersteunend. 

Direct starten met de zelfhulptraining ‘Betrokken omgeving’

U kunt gratis gebruikmaken van de zelfhulpprogramma's van GGZ Friesland. Hiervoor hoeft u alleen een account aan te maken via de aanmeldpagina van ons zelfhulpplatform

Mantelzorgcafé Plus

Op verschillende plekken in Friesland is het Mantelzorgcafé Plus. Het Mantelzorgcafé Plus is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er worden in het café verschillende thema's rondom mantelzorg besproken en men kan hier ervaringen uitwisselen. Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij Baukje Brander en Wynet Bakker

Direct hulp nodig?