Assertive Community Treatment

Wij zijn er voor dak- en thuisloze mensen die door hun problematiek en gedrag moeilijk hun weg vinden binnen het reguliere hulpverleningsaanbod. Ze passen er minder goed, voelen zich er niet thuis of voelen zich onbegrepen. Het vertrouwen in de samenleving en hulpverleners is weg, met als gevolg dat bijna niemand hen nog succesvol kan ondersteunen richting passende hulp en/of huisvesting. Ze mijden hulp en zorgen mogelijk voor overlast op straat of in openbare ruimtes. Vanuit betrokkenen (gemeente, politie, familie, zorg-/hulpverleners) zijn er zorgen om hun soms aftakelende welzijn. In het ACT-team werken GGZ Friesland, Wender en VNN samen en zetten zij zich met bemoeizorg en intensieve behandeling in voor deze groep mensen. 

Vaak speelt er in het leven meer dan alleen (dreigende) dakloosheid en is er ook sprake van verslaving en psychische problematiek. Doordat Wender, GGZ Friesland en VNN hun kennis, expertise en het netwerk combineren en bundelen, kan het team zorgen voor snelle behandeling op maat.

ACT staat voor Assertive Community Treatment.

Ons doel

Het ACT-team speelt een cruciale rol bij vroegtijdige signalering van eventueel onbegrepen gedrag, bij beoordeling en risico-taxatie en bij toeleiding naar passende zorg. De bemoeienis is zo kort mogelijk en zo lang als nodig, afhankelijk van het tempo van de cliënt. Zodra iemand aansluiting vindt binnen het bestaande hulpverleningsaanbod, draagt het team de zorg over. Is deze aansluiting er nog niet, dan blijft het team betrokken.

Bekijk hier de video voor meer informatie over het ACT-team. 

Meer weten?

Direct hulp nodig?