Verwijzers

*Update maatregelen GGZ Friesland met betrekking tot het coronavirus*


Beste verwijzer,

Via deze weg willen we u op de hoogte stellen van een aantal belangrijke ontwikkelingen:

Stopzetten Fries Schakelpunt Crisiszorg (FSC) en openstellen mailbox

FSC biedt een beveiligde omgeving voor het delen van crisisplannen tussen deelnemers en de crisisdienst van GGZ Friesland. Het is bedoeld om informatie uit te wisselen bij het voorkomen van en interveniëren bij een psychische crisis. In de praktijk blijkt echter dat dit systeem weinig gebruikt wordt en daarom is besloten te stoppen met het FSC. Om ketenpartners toch de mogelijkheid te bieden om veilig te kunnen mailen met de crisisdienst van GGZ Friesland over een patiënt, waarbij sprake is van een hoog risico op crisis, is er per direct een speciale mailbox bij GGZ Friesland geopend. Uw mail en eventuele bijlage(n) worden veilig verzonden en binnen een week definitief verwijderd. Onderaan deze pagina is een instructie te downloaden waarin staat hoe dit precies werkt.
 

Maatregelen met betrekking tot corona binnen GGZ Friesland

Met de veranderingen omtrent het coronavirus zijn we in een nieuwe fase beland. Het is de bedoeling dat we de face-to-face zorg verder gaan opschalen (o.a. de dagbehandelingen). Daarnaast is het altijd mogelijk om patiënten door te sturen. De volgende maatregelen zijn momenteel van kracht:

  • Poliklinische afspraken worden telefonisch, via beeldbellen of eHealth gedaan.
  • Wanneer een patiënt wél op locatie moet komen, is er sprake van een triageprocedure. Er worden vragen gesteld over de gezondheid. per patiënt mag er één bezoeker komen, mits deze geen klachten heeft.
  • Naastbetrokkenen die meegaan met de patiënt wordt verzocht om buiten te blijven.
  • We hebben hygiënemaatregelen getroffen en de schoonmaakrondes zijn geïntensiveerd.
  • Op iedere locatie is een looproute gemaakt en we maken gebruik van plexiglas om de 1,5 meter te kunnen realiseren.

Luisterservice GGZ Friesland

Om mensen te ondersteunen die worstelen met psychische vragen of hen op zijn minst een luisterend oor te bieden, is GGZ Friesland de Corona Luisterservice gestart. De gratis Corona Luisterservice van GGZ Friesland is op maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Het nummer van de Corona Luisterservice is 058 - 293 2777.

U kunt ook eenvoudig een bericht sturen met Whatsapp via deze link: https://api.whatsapp.com/send?phone=31582932777&text=&source=&data=&app_absent=. Ook kunt u een 'appje' sturen naar 058 - 293 2777. Wanneer een patiënt met problemen zit, mag deze altijd worden doorverwezen naar dit nummer. We zijn er voor iedereen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via corona@ggzfriesland.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwijzers, zoals huisartsen en medisch specialisten, vormen een belangrijke schakel om patiënten snel en goed te verwijzen naar de zorg die ze nodig hebben.

GGZ Friesland is er voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek. We richten ons op crisiszorg voor provincie Fryslân, behandeling en begeleiding van cliënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen, FACT-zorg, ggz voor mensen met een verstandelijke beperking en forensische psychiatrie.

Alle informatie voor verwijzers

Op dit gedeelte van de website staat onder aanmelden meer informatie over hoe en wanneer u patiënten kunt doorverwijzen. Onder spoed is informatie te vinden over hoe te handelen in geval van crisis. De actuele wachttijden en meer informatie over onze POH-GGZ staan ook op dit gedeelte vermeld.

Nieuwsbrief voor verwijzers

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond de ggz en GGZ Friesland die voor u als verwijzers interessant kunnen zijn? Meld u dan via onderstaand formulier aan voor onze nieuwsbrief.

 

Vul onderstaande gegevens in om de nieuwsbrief voor verwijzers te ontvangen

Direct hulp nodig?