Verwijzers

*Update maatregelen GGZ Friesland met betrekking tot het coronavirus*


Beste verwijzer,

De implicaties van het coronavirus worden elke dag duidelijker. Nederland, dus ook (GGZ) Friesland, blijft proberen de verspreiding te remmen en tegen te gaan.

Alle (reis)bewegingen van medewerkers, patiënten, bezoekers en overige contacten worden daarom zoveel mogelijk beperkt. Dat heeft het coördinatieteam Coronavirus van GGZ Friesland besloten. Dit sluit aan bij de landelijke beweging om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en de gezondheid van onze veelal kwetsbare patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.

Wat betekent dit concreet?

Poliklinische afspraken
Alle poliklinische patiëntafspraken en huisbezoeken worden omgezet in een telefonische afspraak (via beeldbellen of een regulier telefoongesprek), tenzij dit absoluut onmogelijk/onwenselijk is (ter beoordeling aan de behandelaar samen met patiënt en naasten).

MindUp Dagbesteding en inloopvoorzieningen
De laagdrempelige inloopvoorzieningen op de woonvormen stoppen per direct. Voor noodzakelijke ondersteuning, kunnen cliënten contact opnemen met hun persoonlijk begeleider. Het inloophuis Groot Schavernek in Leeuwarden blijft wél geopend. We treffen extra hygiënemaatregelen voor de Dagbestedingslocaties van MindUp. Deze locaties blijven voorlopig gewoon open.

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) MindUp
Voor het contact met BZW-cliënten van MindUp gelden dezelfde uitgangspunten als de poliklinische afspraken, dus telefonisch of beeldbellen tenzij dit onmogelijk is.

Bezoek op locaties
We ontraden bezoek op de afdeling. Mocht er wel bezoek komen, dan geldt een maximum van één persoon per patiënt, die alleen welkom is indien er geen klachten zijn.

De bovenstaande besluiten gaan per direct in. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via corona@ggzfriesland.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwijzers, zoals huisartsen en medisch specialisten, vormen een belangrijke schakel om patiënten snel en goed te verwijzen naar de zorg die ze nodig hebben.

GGZ Friesland is er voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek. We richten ons op crisiszorg voor provincie Fryslân, behandeling en begeleiding van cliënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen, FACT-zorg, ggz voor mensen met een verstandelijke beperking en forensische psychiatrie.

Alle informatie voor verwijzers

Op dit gedeelte van de website staat onder aanmelden meer informatie over hoe en wanneer u patiënten kunt doorverwijzen. Onder spoed is informatie te vinden over hoe te handelen in geval van crisis. De actuele wachttijden en meer informatie over onze POH-GGZ staan ook op dit gedeelte vermeld.

Nieuwsbrief voor verwijzers

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond de ggz en GGZ Friesland die voor u als verwijzers interessant kunnen zijn? Meld u dan via onderstaand formulier aan voor onze nieuwsbrief.

 

Vul onderstaande gegevens in om de nieuwsbrief voor verwijzers te ontvangen

Direct hulp nodig?