Kind- en jeugdpsychiatrie

Kinnik kind en jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland, biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen. De hulp start vaak met gesprekken of groepstrainingen op de polikliniek. Soms is intensievere hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Bij ernstige problematiek kan opname in een kliniek de beste oplossing zijn. Ook behandelt Kinnik steeds vaker thuis.

Kinderen missen kansen als psychiatrische problematiek niet tijdig wordt onderkend en deskundig behandeld. Kinnik is er voor kinderen met complexe psychische problemen die daardoor dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling.

Ga naar de website van Kinnik voor meer informatie

 

Meer weten?

Direct hulp nodig?