Wet verplichte ggz

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Op deze pagina is alle informatie te vinden die belangrijk is voor medewerkers die te maken hebben met de Wvggz. Zo zijn er verschillende informatiekaarten gemaakt om processen in kaart te brengen en uit te leggen en folders om patiënten en betrokkenen te informeren. Voor de professionals die werken met de Wet verplichte ggz is er ook een speciaal kaartspel gecreëerd. 

Essentie van de Wvggz

Hoofddoelstelling van de Wvggz is dat voor de patiënt, oftewel de betrokkene, de proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en veiligheid van verplichte of gedwongen zorg in overweging wordt genomen. In de Wvggz is expliciet aandacht voor legitimiteit van verplichte zorg vooraf, voor maatschappelijk herstel, voor de rechtspositie van de betrokkene en voor de betrokkenheid van de omgeving/familie.

Lees hier ook de Adviezen ten behoeve van de uitvoering van de Wet verplichte ggz van de NVvP.

ARGUS

Per 1 januari 2020 blijft de ARGUS registratie onveranderd van kracht. In de loop van 2020 zullen hier veranderingen in komen.

Meer weten?

Direct hulp nodig?