Jongvolwassenencircuit (JVC)

Wij zijn er voor jongvolwassenen tussen de 15 en 25 jaar oud die door (vermoeden van) psychiatrische problematiek dreigen vast te lopen (of al vastgelopen zijn) op sociaal, emotioneel en/of cognitief gebied. Juist in deze levensfase van puber naar volwassene is de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van groot belang. Om te voorkomen dat deze ontwikkeling te veel wordt verstoord is het belangrijk om hier de juiste hulp voor te krijgen.

Onze teams

De vier regionale JVC-teams van GGZ Friesland bieden deze hulp. Op de locaties staan de behandelaren klaar voor de jongvolwassenen met specialistische hulp, waarmee ze hen zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Het Jongvolwassenencircuit wordt aangeboden in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden Oost en Leeuwarden West. De behandeling wordt vormgegeven door een samenwerking tussen vier regionale Jongvolwassenenteams (poliklinische teams met outreachende mogelijkheden) en vier regionale FACT-Jeugdteams.

Aansluiten bij de doelgroep

De behandelaren in deze teams zijn zich bewust van de levensfase waarin de jongvolwassenen zich bevinden. De fase in je leven waarin je een eigen identiteit begint te vormen, er steeds meer een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid en je een balans moet zoeken tussen werk, school, familie en een sociaal leven. Het is voor veel jongvolwassenen een spannende tijd vol uitdagingen en nieuwe ontdekkingen. Voor sommige jongvolwassenen gaat dit nog een stap verder en is het een moeilijke en kwetsbare tijd met teleurstellingen en onzekerheden. In deze periode is het risico op psychische problemen dan ook groter. Het JVC verwerkt de fase waarin de doelgroep zich bevindt in de behandeling van deze problemen. 

Meer weten?

Direct hulp nodig?