Familie of naaste in zorg

Wanneer u als familie, naaste of vriend betrokken bent bij iemand met psychiatrische problemen, dan heeft dat vaak ook veel impact op uw leven. U wilt er graag zijn voor uw partner, kind, ouder, vriend of naaste, maar het kan zijn dat u daardoor uzelf bijna vergeet. Het is vaak intensief om iemand met psychiatrische klachten bij te staan en te ondersteunen.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon, Jettie Zijlstra, is er voor familie, naastbetrokkenen en vrienden van patiënten die bij ons in behandeling zijn. Zij kan luisteren naar uw verhaal en kan u ondersteuning bieden. Jettie heeft nauwe contacten met onze behandelaren en doet er alles aan om de samenwerking tussen u, de patiënt en onze hulpverleners goed te laten verlopen. Uw privacy is in dit proces altijd gewaarborgd omdat de familievertrouwenspersoon onafhankelijk werkt én een geheimhoudingsplicht heeft.

U kunt Jettie Zijlstra bereiken via het telefoonnummer 06-51030135 of via de mail   j.zijlstra@lsfvp.nl.

Familieraad

GGZ Friesland hecht veel belang aan de inbreng en mening van familieleden. De Familieraad bestaat uit familieleden en naastbetrokkenen van patiënten. Zij behartigen de gezamenlijke belangen van familie, naasten en vrienden. De Familieraad houdt zich bezig met zaken als correcte informatieverstrekking over de behandeling van uw naaste, samenwerken van familie en naasten met hulpverleners bij de behandeling en het leveren van een bijdrage aan een goed familiebeleid van GGZ Friesland.

Bekijk het familiebeleid van GGZ Friesland.

Neem voor meer informatie over de Familieraad contact op met Joan Siep-Drent via tel. 058-2849831 (ma t/m do tussen 9.00 en 12.00 uur) of via  familieraad@ggzfriesland.nl.

Familie-ervaringsdeskundige

De familie-ervaringsdeskundige van GGZ Friesland ondersteunt familie, vrienden en naasten van patiënten. Dat doet zij vanuit haar eigen ervaring als familielid van een patiënt.

Lees meer over de familie-ervaringsdeskundige van GGZ Friesland.

Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?

GGZ Friesland zet zich in voor goede zorg, die aansluit bij wat uw familielid of naaste nodig heeft. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent.

Het is belangrijk dat u ons dat zo snel mogelijk vertelt, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Zo voorkomt u dat uw onvrede steeds groter wordt. Wij horen bovendien graag wat beter kan. Niet alleen cliënten, maar ook familie en naasten kunnen hun klachten kenbaar maken.

Lees meer over hoe u een klacht kenbaar kunt maken en wie u daarbij kan ondersteunen.

Verdere informatie
Praktische informatie zoals contactgegevens per locatie, het verloop van de behandeling en de hulp die uw familielid of naaste ontvangt kunt u vinden op de pagina Wij zijn er voor... 

Direct hulp nodig?