Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Individuele Plaatsing en Steun

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. IPS werkt voor hen beter dan andere re-integratiemethoden.

Mensen met een ernstige psychische aandoening die behandeling krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen met de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Een IPS-trajectbegeleider helpt dan met het zoeken, vinden en behouden van betaald werk.

Werk hebben helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.

Acht principes waardoor IPS werkt

 1. Regulier werk of opleiding is het doel
  Een gewone baan, waarop iedereen kan solliciteren, is bereikbaar voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 2. Niemand wordt uitgesloten
  Iedere werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid (ongeacht diagnose, ernst van de symptomen of beperking, opname) die de wens heeft om te gaan werken in het reguliere arbeidstraject, kan aan het IPS-traject deelnemen.
 3. Integratie van toeleiding naar werk of opleiding en zorg
  IPS-trajectbegeleiders nemen deel aan en stemmen af met het ggz-team dat de zorg of behandeling biedt.
 4. Voorkeur van werkzoekende staat voorop
  Keuzes rond werk of opleiding worden gebaseerd op eigen voorkeuren, kwaliteiten en ervaringen van de werkzoekende.
 5. Ondersteuning rond werk en inkomen
  IPS-trajectbegeleiders helpen deelnemers aan goede, begrijpelijke informatie over de gevolgen van betaald werk voor inkomen, uitkering of toeslagen.
 6. Snel zoeken, snel plaatsen
  Geen training of werkervaring opdoen vooraf. Zo nodig volgt training op de werk- of opleidingsplek.
 7. Baan(kans)ontwikkeling
  IPS-trajectbegeleiders onderhouden systematisch een netwerk van werkgevers en opleidingsinstellingen die mensen met een psychische kwetsbaarheid willen aannemen. Zij kennen de bedrijven en de vaardigheden waarnaar de werkgevers bij de werknemers op zoek zijn.
 8. Blijvende ondersteuning
  Na plaatsing is individuele begeleiding beschikbaar zo lang als nodig en gewenst. Ook werkgevers kunnen worden begeleid.

Wat doet een IPS-trajectbegeleider voor werkgevers?
IPS-trajectbegeleiders combineren kennis van (lokale) bedrijven en arbeidsre-integratie met expertise in het ondersteunen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wij begeleiden tevens de werkgever waar nodig en adviseren over diverse voorzieningen voor werkgevers. Heeft u vragen of advies nodig? Dan kan de IPS-trajectbegeleider u met raad en daad bijstaan.

Waarom meedoen met IPS?
Het hebben van een baan brengt veel voordelen met zich mee, zoals structuur, inkomen, sociale contacten, zingeving en toekomstperspectief. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het doorgaans niet gemakkelijk om hun wensen op dat gebied te realiseren. De juiste ondersteuning bij het realiseren van doelen op het gebied van werk is daarom van groot belang.

Heeft u interesse?
Geef dat dan aan bij uw behandelaar. U kunt dan kennismaken met een IPS-trajectbegeleider en samen kijken of IPS iets voor u is.

Meer informatie over IPS leest u op www.werkenmetips.nl.

Meer weten?

Direct hulp nodig?