Wat is de cliëntenraad?

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers, cliënten en oud-cliënten, die zich inzetten voor een sterke
vertegenwoordiging van het cliëntperspectief in het beleid van GGZ Friesland. Samen vormen we de Cliëntenraad GGZ Friesland.

De Cliëntenraad is, net als GGZ Friesland, verdeeld in 3 divisies: Cliëntenraad Divisie 1, 2 (waaronder Kinnik) en MindUp. Daarnaast zijn er de commissies Beleid en Public Relations.

Cliëntenraadsleden zijn vast lid van één van de drie Divisieraden en kunnen daarnaast deelnemen aan de commissies. Elke divisieraad heeft een voorzitter. De voorzitters hebben regelmatig overleg. De divisieraden komen periodiek samen in een Algemene Ledenvergadering en er is veel onderlinge samenwerking.

Meer weten over wat we als Cliëntenraad GGZ Friesland allemaal doen?
Lees ons jaarverslag 2018.

Waarom een cliëntenraad?

GGZ Friesland heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) de verplichting een cliëntenraad te hebben.

De cliëntenraad heeft een aantal kerntaken:

  • Algemene belangenbehartiging voor cliënten
  • Contact met cliënten
  • Zeggenschap cliënten bevorderen
  • Cliëntenperspectief en ervaringsdeskundigheid bevorderen
  • Adviseren in beleidszaken  

Bij individuele vragen en klachten over de zorgverlening kan je terecht bij de PVP (Patiënt Vertrouwens Persoon). Wanneer je behandeld wordt in de geestelijke gezondheidzorg, heb je recht op de ondersteuning van een PVP. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met je omgaat. De PVP is niet in dienst van de zorginstelling waar je behandeld wordt, maar van een onafhankelijke Stichting. Voor meer informatie zie: https://www.pvp.nl

Bij individuele vragen en klachten kan je ook terecht bij een klachtenfunctionaris. Dit is een medewerker waarbij je kunt binnenlopen, die je kunt bellen of e-mailen als je ontevreden bent of een klacht hebt over de zorgverlening. De hulp van een klachtenfunctionaris is gratis.
Alle zorgaanbieders moeten over een klachtenfunctionaris beschikken.
Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). Een   klachtenfunctionaris helpt je bij het vinden van een zo goed mogelijke oplossing van de klacht voor jou, maar óók voor de zorgaanbieder. Voor meer informatie https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Waar kom je ons tegen?

Om te weten wat jou als cliënt van GGZ Friesland bezighoudt, maken we gebruik van verschillende informatiebronnen:

Bron: "KansPlus en LSR"

Wat doen we met jouw inbreng?

Als cliëntenraad bespreken we jouw en onze ervaringen en ideeën met behandelteams, managers, directieleden, bestuurders en toezichthouders. Ook met partijen als zorgverzekeraars en gemeenten gaan we in gesprek. We nemen daarnaast deel aan projecten en werkgroepen met onderwerpen die jou als cliënt van GGZ Friesland aangaan en onderhouden contact met landelijke cliëntenorganisaties.      

Lekker Ite, een praktijkvoorbeeld

Op het GGZ-terrein in Franeker klaagden de cliënten over de smaakloze maaltijden en veel te kleine porties. In een evaluatie waar de cliëntenraad bij betrokken was, kwam de ontevredenheid aan het licht. Er werd besloten, dat het beter moest. Een paar raadsleden en een verpleegkundige werden uitgenodigd voor een proeverij. Twee leveranciers van maaltijden boden hen een maaltijd aan. Je wist niet van wiens maaltijd je zat te eten. Met het bedrijf, dat de meeste punten kreeg, werd een contract voor 5 jaar afgesloten. De aanschaf van nieuwe genereerovens zorgde ervoor, dat de maaltijden voortaan op de goede temperatuur konden worden opgediend. De porties werden aangepast. Eindelijk kon in Franeker "Lekker ite!" worden gezegd.

Wij geven advies!

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) heeft de cliëntenraad adviesrecht als het gaat om beleidswijzigingen, die voor de jou van belang zijn. Om een goed advies te kunnen geven, verzamelen we informatie. Deze informatie bespreken we in de raad. Samen komen we tot een standpunt en geven dit weer in een schriftelijk advies. Dat wordt meegenomen in de besluitvorming door de directies en de Raad van Bestuur.

Bron: "KansPlus en LSR"

Direct hulp nodig?