Cliëntenraad

Als patiënt van GGZ Friesland kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die u ontvangt. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en wordt uitgeoefend door een Cliëntenraad. Een Cliëntenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers die kunnen meepraten over voor patiënten belangrijke zaken.

In de Cliëntenraad zitten patiënten en ex-patiënten van GGZ Friesland. Volgens de wet moet een cliëntenraad een redelijke representatieve vertegenwoordiging zijn van de achterban en in redelijkerwijze in staat zijn haar gemeenschappelijke belangen te behartigen. Onder andere op de diverse zorglocaties verzamelen raadsleden hun informatie over de kwaliteit van zorg.

De cliëntenraden zijn ingedeeld naar de divisies binnen GGZ Friesland:

  • Cliëntenraad Divisie 1: Van Andel Ouderenpsychiatrie en Herstel & Behandeling
  • Cliëntenraad Divisie 2: Urgent & Intensief en Behandeling & Genezing
  • Cliëntenraad Divisie MindUp
  • Cliëntenraad Divisie Kinnik

Daarnaast bestaat de Centrale Cliëntenraad (CCR) uit het Dagelijks Bestuur en de voorzitters en vice-voorzitters van de divisieraden. De CCR adviseert en overlegt met GGZ Friesland over zaken die het divisieniveau overstijgen. Zij is gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De cliëntenraden en de CCR worden ondersteund door coaches/adviseurs.

De cliëntenraad zoekt nieuwe leden!

Bent u patiënt bij GGZ Friesland of heeft u in het verleden zorg gehad bij GGZ Friesland, dan zoeken we u! U kunt als lid van een Cliëntenraad het verschil maken. Helpt u mee de zorg beter te maken? Neem contact op met de Cliëntenraad of lees onze folder voor meer informatie.

Jaarverslagen

Bekijk het jaarverslag van 2017

Meer informatie of aanmelden als lid van de cliëntenraad?

Cliëntenraad GGZ Friesland
Locatie: Sixmastraat 2, 8932 PA Leeuwarden
Postadres: Postbus 932, 8901 BS Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 – 2848633 (ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur)
E-mail : ccr@ggzfriesland.nl

Meer weten?

Direct hulp nodig?