Zorgprestatiemodel

Veelgestelde vragen patiënten over het zorgprestatiemodel

Wat is het zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Zorgprestatiemodel.

Is dit op mij van toepassing?
De veranderingen zullen gelden voor iedereen die zorg krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de forensische zorg op basis van een juridische titel. In dit laatste geval wordt het eigen risico niet aangesproken (lees daarover verderop meer). De verandering geldt niet voor mensen die zorg krijgen vanuit de Wlz of Wmo.

Moet ik hier zelf iets voor doen?
U hoeft hier zelf niets voor te doen. Uw zorgverlener houdt bij welke zorg u ontvangt en zorgt ervoor dat de zorg bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd wordt.

Hoe gaat de betaling van mijn zorg vanaf 1 januari 2022?
Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling.

In elk jaar dat u zorg ontvangt wordt uw eigen risico aangesproken. Wanneer u forensische zorg krijgt op basis van een juridische titel geldt voor u geen eigen risico. De zorgkosten worden in het zorgprestatiemodel niet meer in blokken van maximaal een jaar, maar per maand berekend. U zult dan ook per maand een overzicht van de ontvangen zorg krijgen van uw zorgverzekeraar. Ook zal de zorgverzekeraar dan direct (een deel van) het eigen risico in rekening kunnen brengen bij u.

Dit kan betekenen dat u begin 2022 zowel uw eigen risico voor 2021 als (een deel van) uw eigen risico van 2022 moet betalen aan de zorgverzekeraar. Hierdoor bestaat de kans dat u begin komend jaar onverwacht hogere onkosten krijgt. Dit geldt natuurlijk niet op het moment dat u uw eigen risico al op basis van andere zorg of behandeling heeft moeten betalen.

Als u meer wilt weten over uw eigen risico, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u al heeft gebruikt.

Hoe gaat het overzicht van mijn zorg er straks uitzien?
Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Vanaf 1 januari 2022 kunt u op de rekening, die u van uw zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. U ontvangt de rekening ook sneller dan u voorheen gewend was. Op deze manier weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Hoe worden de kosten voor mijn zorg bepaald?
Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties.

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het type consult. Een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik heb een andere vraag, waar kan ik terecht?
Op de website van het zorgprestatiemodel staat veel informatie. Heeft u vragen over het zorgprestatiemodel en uw behandeling bij GGZ Friesland, dan kunt u mailen naar zorgprestatiemodel@ggzfriesland.nl. Voor vragen over uw zorgverzekering en het eigen risico kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.

Direct hulp nodig?