Regionale casuïstiektafel Noord-Nederland

De Regionale Casuïstiektafel voor hoog complexe ggz is er om mensen met een hoog complexe zorgvraag in Noord-Nederland beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie er, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar, geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals bijvoorbeeld werk en inkomen. 

Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. GGZ Friesland heeft de regie over de casuïstiektafel in Groningen, Drenthe en Friesland. Als er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod is gevonden of ontwikkeld, zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering. De regionale casuïstiektafel Noord Nederland voor hoog complexe zorg is een samenwerking tussen GGZ Friesland. GGZ Drenthe, Lentis, UMCG (UCP) en VNN. 

Aanmelden

Patiënten, zorgverlenende instellingen in de regio’s Groningen, Drenthe en Friesland, het Ministerie van VWS en huisartsen kunnen vanaf nu een aanmelding doen via het centrale aanmeldloket voor Noord-Nederland. Dat kan via het meldpunt hoog complexe GGZ

Wij vragen u hierbij het aanmeldformulier en toestemmingsformulier mee te sturen, deze kunt u downloaden op de website van GGZ Drenthe. 

 

Inclusiecriteria

Patiënten die een integraal maatwerk-aanbod behoeven dienen te voldoen aan onderstaande landelijk opgestelde inclusiecriteria:
 
1.    Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
2.    Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar (kan ook betekenen: meer care-gerichte behandeling, herstelgericht)
3.    Samenhang meerdere stoornissen i.c.m. systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
4.    Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden
5.    Uitgebreid traject is gelopen van (specifieke) behandelingen
6.    Uitzonderlijk behandelregime is nodig om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
7.    Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal)  

Aanvullende vragen 

Heeft u nog aanvullende vragen over de regionale casuïstiektafel? Stuur dan een mail naar het meldpunt hoogcomplexe zorg Noord-Nederland via mailadres

Direct hulp nodig?