Regionale casuïstiektafel Noord-Nederland

De Regionale Casuïstiektafel voor hoog complexe ggz is in juli 2020 gestart om mensen met een hoog complexe zorgvraag in Noord-Nederland beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie er, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar, geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals bijvoorbeeld werk en inkomen.

Aanmelden

Patiënten, zorgverlenende instellingen in de regio’s Groningen, Drenthe en Friesland, het Ministerie van VWS en huisartsen kunnen vanaf nu een aanmelding doen via het centrale aanmeldloket voor Noord-Nederland. Dat kan via het meldpunt hoog complexe GGZ

Wij vragen u bij aanmelding het ‘Aanmeldformulier’ en het ‘Toestemmingsformulier’ in te vullen en mee te sturen.

Inclusiecriteria

Patiënten die een integraal maatwerk-aanbod behoeven dienen te voldoen aan onderstaande landelijk opgestelde inclusiecriteria:
 
1.    Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
2.    Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar (kan ook betekenen: meer care-gerichte behandeling, herstelgericht)
3.    Samenhang meerdere stoornissen i.c.m. systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
4.    Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden
5.    Uitgebreid traject is gelopen van (specifieke) behandelingen
6.    Uitzonderlijk behandelregime is nodig om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
7.    Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal)  

Behandeling op maat

Het belangrijkste doel van de Regionale casuïstiektafel is dat patiënten met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Per 1 april 2020 is daarom speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart die zorgen voor een maatwerkoplossing. 

Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. GGZ Friesland heeft de regie over de casuïstiektafel in Groningen, Drenthe en Friesland. Als er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod is gevonden of ontwikkeld, zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering. 

De regionale casuïstiektafel Noord Nederland voor hoog complexe zorg is een samenwerking tussen GGZ Friesland. GGZ Drenthe, Lentis, UMCG (UCP) en VNN.

Aanvullende vragen 

Heeft u nog aanvullende vragen over de regionale casuïstiektafel? Stuur dan een mail naar het meldpunt hoogcomplexe zorg Noord-Nederland via mailadres

Meer weten?

Direct hulp nodig?