Herstel in eigen regio

Bij GGZ Friesland bieden we herstelondersteunende zorg in de regio's Dokkum, Drachten, Franeker, Heerenveen en Leeuwarden. Zo kunt u sneller, zo dicht mogelijk bij uw eigen omgeving door de juiste behandelaar gezien worden en krijgt u de behandeling die u nodig heeft. De medewerkers in onze teams zijn getraind om verschillende psychische problemen te behandelen. Ze werken samen met de andere instanties, familie en naasten om een persoonlijk behandelplan op te stellen dat past bij uw wensen en doelen voor herstel. Op die manier hoeft u tijdens uw behandeling niet te wisselen van team en van regio, ook als er sprake is meerdere psychische problemen.

Alleen de specialistische poli-teams ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en traumastoornissen zijn niet geplaatst in de regioteams. De regioteams werken veel samen met deze poli-teams, om de juiste zorg te kunnen bieden.

Direct hulp nodig?