Spoed

Als uw patiënt direct spoedeisende zorg nodig heeft, bel dan naar:

058 28 48 777


Onze crisisdienst is er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor patiënten met acute ernstige psychiatrische problemen, waarbij direct spoedeisende zorg noodzakelijk is.

Geen acute crisis, wel snel hulp nodig

Ook als er geen sprake is van een acute crisis, kan het wel noodzakelijk zijn dat we een patiënt binnen twee dagen spreken tijdens een intakegesprek. Bijvoorbeeld om escalatie van de problemen te voorkomen. Geef dat in Zorgdomein aan door de optie ‘Verkorte toegangstijd’ te kiezen of neem contact met ons op via telefoonnummer 058 28 48 777. We zijn op dat nummer ook bereikbaar voor consultatie en overleg.

Let op: het is niet de bedoeling dat patiënten, hun familie of naasten naar dit nummer bellen. Zij kunnen contact opnemen met de huisarts of vaste behandelaar. In dringende gevallen kunnen zij bellen naar Dokterswacht Friesland via telefoonnummer 0900 112 7 112.

Direct hulp nodig?