Organisatie

De patiënt staat bij ons centraal. Dat is ook te zien in onze organisatiestructuur. De patiënt staat bovenaan het proces, samen met de familie en de behandelaar. Daaronder vallen alle teams van GGZ Friesland, die onderverdeeld zijn in een aantal verschillende divisies.

Iedere divisie heeft twee directeuren, namelijk een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. Deze directeuren worden aangestuurd door onze tweekoppige Raad van Bestuur. Deze raad bestaat uit Timo de Grefte (voorzitter Raad van Bestuur) en Ton Dhondt (lid Raad van Bestuur). Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en beoordeelt de leden van de Raad van Bestuur.

>>> Bekijk hier het organogram van GGZ Friesland en al haar onderdelen <<<

U vindt meer informatie over de directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van GGZ Friesland op de pagina over het bestuur van GGZ Friesland.

Jaarverslag

Ieder jaar brengt GGZ Friesland een jaarverslag en een jaarrekening uit waarin de organisatie verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

Bekijk hier het Verslag Raad van Toezicht 2019 en de Jaarstukken 2019.

Samenwerkingen met andere zorgorganisaties

GGZ Friesland vindt het belangrijk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties. Door kennis en expertise te bundelen en uit te wisselen, kunnen veel mensen met psychiatrische problemen beter geholpen worden met hun specifieke probleem. Voorbeelden van samenwerkingen zijn:

  • FACT+; een samenwerking met VNN voor mensen met verslavingsproblemen en een psychische stoornis
  • FACT Jeugd Fryslân; een samenwerking met Accare en Reik voor jongeren van 12 tot 23 jaar met complexe problemen
  • MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak); een samenwerkingsverband van GGZ Friesland, Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, MCL, Fier en VNN voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Hier vind je meer info!
  • Spoed4Jeugd; een samenwerking met Bureau Jeugdzorg Friesland, Jeugdhulp Friesland en Reik voor de ontwikkeling van een gezamenlijk meldpunt voor spoedeisende hulp.

ANBI
GGZ Friesland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status, zoals ook wettelijk voorgeschreven:

Direct hulp nodig?