Organisatie

Over ons

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Wie bieden zorg op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. Zo kunnen we patiënten zo veel mogelijk in hun vertrouwde omgeving helpen. 

Lees verder

Organisatiestructuur

De organisatie van GGZ Friesland bestaat uit teams, managers, directieteam, Raad van Bestuur en de Raad van toezicht.

Lees verder

Raad van Bestuur en directie

De algehele leiding van de stichting GGZ Friesland is in handen van de Raad van Bestuur (RvB).

Lees verder

Raad van Toezicht

Hier vind je wie er in de Raad van Toezicht van GGZ Friesland zitten. Inclusief hoofd- en nevenfuncties.

Lees verder

Samenwerkingen

Veel mensen met psychiatrische problemen kunnen beter geholpen worden als kennis en expertise uitgewisseld en gebundeld wordt. Daarom vinden wij het belangrijk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties.

Lees verder

Kwaliteit van zorg

Het HKZ-certificaat van GGZ Friesland toont aan dat de kwaliteit van de organisatie getoetst is aan normen die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld.

Lees verder

Wetenschappelijk onderzoek

Bij GGZ Friesland speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol bij het op peil houden en verbeteren van de zorgkwaliteit. Ook kunnen we hierdoor ambitieuze medewerkers aantrekken.

Lees verder

Privacy en informatiebeveiliging

We vinden het als GGZ Friesland erg belangrijk om goed om te gaan met jouw gegevens. Hier lees je hoe en waarom we dit doen. Ook lees welke rechten je hebt als het gaat over de verwerking van jouw gegevens.

Lees verder

Klachtenprocedure

Het is belangrijk dat je ons zo snel mogelijk laat weten als er iets niet goed verloopt. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Lees verder

Onderdelen

Sommige onderdelen van onze zorg zijn ondergebracht onder een eigen merknaam. Dit om de zorg zo goed mogelijk in te richten.

Lees verder

Verplichte zorg

Voor een psychische behandeling is in principe toestemming nodig. Soms mag een behandelaar iemand ook behandelen zonder toestemming. Dat kan als iemand een psychische aandoening heeft waardoor iemand een gevaar vormt.

Lees verder

Jaarverslagen

Ieder jaar brengt GGZ Friesland een jaarverslag en een jaarrekening uit waarin de organisatie verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Deze kun je hier bekijken.

Lees verder

Heb je hulp nodig?

Neem dan contact met op je huisarts. Je huisarts verwijst je door naar GGZ Friesland. Je kunt jezelf niet aanmelden voor een behandeling.