Organisatie

De patiënt staat bij ons centraal. Dat is ook te zien in onze organisatiestructuur. De patiënt staat bovenaan het proces, samen met de familie en de behandelaar. Daaronder vallen alle teams van GGZ Friesland, die onderverdeeld zijn in een aantal verschillende divisies.

Iedere divisie heeft twee directeuren, namelijk een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. Deze directeuren worden aangestuurd door onze tweekoppige Raad van Bestuur. Deze raad bestaat uit Ton Dhondt (lid Raad van Bestuur) en Paul de Bot (lid Raad van Bestuur a.i.). Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en beoordeelt de leden van de Raad van Bestuur.

>>> Bekijk hier het organogram van GGZ Friesland en al haar onderdelen <<<

Het bestuur van GGZ Friesland bestaat uit het directieteam, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Bekijk hier lijst met namen en contactgegevens van de bestuurders en het directieteam van GGZ Friesland.

Directieteam

De teams van GGZ Friesland worden aangestuurd door het directieteam. Iedere divisie heeft twee directeuren, namelijk een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. Daarnaast maken de secretaris Raad van Bestuur, Geneesheer-Directeur, Directeur Zorgverkoop en Alliantiebeheer, A-opleider, Directeur Financiën, Marketing, Communicatie & Innovatie, Manager Informatiemanagement, Manager HR en Directeur Servicebedrijf ook deel uit van het directieteam. 

Raad van Bestuur

De algehele leiding van de stichting GGZ Friesland is in handen van de Raad van Bestuur (RvB). Deze raad bestaat Ton Dhondt (Lid Raad van Bestuur GGZ Friesland) en Paul de Bot (Lid Raad van Bestuur a.i.). De RvB maakt op provinciaal niveau de strategische keuzes en zorgt voor afstemming. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en beoordeelt de leden van de Raad van Bestuur. 
Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Toezicht inclusief de hoofd- en nevenfuncties van de leden.

Jaarverslag

Ieder jaar brengt GGZ Friesland een jaarverslag en een jaarrekening uit waarin de organisatie verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
Bekijk hier het Verslag Raad van Toezicht 2021Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021.

GGZ Friesland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status, zoals ook wettelijk voorgeschreven:

GGZ Friesland is constant bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hiervoor is de mening van de cliënt en zijn of haar familieleden erg belangrijk.

Kwaliteit van de zorg

Sinds 2007 wordt de kwaliteit van zorg getoetst volgens de HKZ-normering. Het HKZ-certificaat dat GGZ Friesland heeft, toont aan dat de kwaliteit van de organisatie getoetst is aan normen die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld. Daarnaast is GGZ Friesland een NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerde ggz-instelling. Deze norm bestaat uit het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten.

Ook zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet sinds 1 januari 2017 verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben daarvoor een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

Lees hier het kwaliteitsstatuut van GGZ Friesland

    Direct hulp nodig?