Organisatie

Stichting GGZ Friesland kent de volgende organisatiestructuur:

Teams

Over de hele provincie werken teams met medewerkers van GGZ Friesland, waarbij in enkele teams ook medewerkers uit andere instellingen, zoals VNN of wijkteams, worden opgenomen.

Managers

Deze teams worden in het primaire proces, waar de zorg wordt geleverd, veelal aangestuurd door twee managers, namelijk een algemeen manager en een manager behandelzaken. In de ondersteunende staf is een algemeen manager de leidinggevende. De managers leggen verantwoording af aan de directeuren.

Directieteam

Het management in het primaire proces, waar de zorg wordt geleverd, wordt veelal aangestuurd door een duo, bestaande uit een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. Deze directeuren leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Samen met de Raad van Bestuur vormen de directeuren een directieteam dat periodiek diverse zaken bespreekt die de continuïteit en kwaliteit van de zorg beïnvloeden, en ze bepalen de richting daarvan. Naast de RvB en de directeuren uit het primaire proces maken ook de bestuurssecretaris, de geneesheer-directeur, de manager Zorgverkoop en Alliantiebeheer, de directeur Financiën, de manager Marketing, Communicatie & Innovatie, de manager Informatiemanagement & automatisering, de manager HR en de directeur Servicebedrijf en Bouw deel uit van het directieteam.

De A-, P- en VS-opleiders, evenals de voorzitters van de specialistische staven (waarvan sommigen in opleiding zijn), ontvangen een uitnodiging voor de vergaderingen. Zij zijn standaard uitgenodigd voor de maandelijkse strategische overleggen en tweejaarlijkse strategische conferenties.

Raad van Bestuur

De algehele leiding van de stichting GGZ Friesland is in handen van de Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit Ton Dhondt en Arron Bell. De RvB bestuurt de organisatie, maakt op organisatieniveau strategische keuzes en zorgt voor afstemming. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Bestuur en het directieteam.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 6 leden, waarbij maximaal 7 leden mogelijk zijn. De samenstelling is als volgt:s:
Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Toezicht inclusief de hoofd- en nevenfuncties van de leden.

Jaarverslag

Ieder jaar brengt GGZ Friesland een jaarverslag en een jaarrekening uit waarin de organisatie verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
Bekijk hier het Verslag Raad van Toezicht 2022Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022.

GGZ Friesland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status, zoals ook wettelijk voorgeschreven:

GGZ Friesland is constant bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hiervoor is de mening van de cliënt en zijn of haar familieleden erg belangrijk.

Kwaliteit van de zorg

Sinds 2007 wordt de kwaliteit van zorg getoetst volgens de HKZ-normering. Het HKZ-certificaat dat GGZ Friesland heeft, toont aan dat de kwaliteit van de organisatie getoetst is aan normen die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld. Daarnaast is GGZ Friesland een NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerde ggz-instelling. Deze norm bestaat uit het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten.

Ook zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet sinds 1 januari 2017 verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben daarvoor een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

Lees hier het kwaliteitsstatuut van GGZ Friesland

    Direct hulp nodig?