Organisatie

De patiënt staat bij ons centraal. Dat is ook te zien in onze organisatiestructuur. De patiënt staat bovenaan het proces, samen met de familie en de behandelaar. Daaronder vallen alle teams van GGZ Friesland, die onderverdeeld zijn in een aantal verschillende divisies.

Iedere divisie heeft twee directeuren, namelijk een algemeen directeur en een directeur behandelzaken. Deze directeuren worden aangestuurd door onze tweekoppige Raad van Bestuur. Deze raad bestaat uit Timo de Grefte (voorzitter Raad van Bestuur) en Ton Dhondt (lid Raad van Bestuur). Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en beoordeelt de leden van de Raad van Bestuur.

>>> Bekijk hier het organogram van GGZ Friesland en al haar onderdelen <<<

U vindt meer informatie over de directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van GGZ Friesland op de pagina over het bestuur van GGZ Friesland.

Jaarverslag

Ieder jaar brengt GGZ Friesland een jaarverslag en een jaarrekening uit waarin de organisatie verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

Bekijk hier het Verslag Raad van Toezicht 2019 en de Jaarstukken 2019.

    ANBI
    GGZ Friesland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status, zoals ook wettelijk voorgeschreven:

    Direct hulp nodig?