Neuropsychiatrie

Het Centrum voor Neuropsychiatrie (CNP) biedt hulp aan patiënten die door een vorm van niet aangeboren hersenletsel (NAH) niet meer goed kunnen functioneren in het dagelijks leven. Bij de patiënten is na de geboorte schade ontstaan in het brein. Dat kan op verschillende manieren gebeurd zijn, denk aan alcohol- of drugsgebruik, een psychiatrische aandoening, een ongeluk of een ziekte als meningitis of een beroerte (CVA).  

Schade aan het brein kan verschillende klachten met zich mee brengen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw geheugen u in de steek laat en dat u moeite heeft om dagelijkse bezigheden te plannen en uit te voeren. Ook concentratieproblemen komen vaak voor. We noemen dit cognitieve problemen.

Het kan ook zijn dat u het zelf niet in de gaten hebt, maar dat de mensen om u heen merken dat er iets aan de hand is. Schade aan uw hersenen heeft veel invloed op uw leven, maar ook op dat van uw naasten. Het is daarom belangrijk om op tijd hulp te zoeken, zodat u weet wat u mankeert en leert om te gaan met de gevolgen van de schade aan uw brein.

Direct hulp nodig?