Neuropsychiatrie

Wij zijn er voor mensen met een vorm van niet aangeboren hersenletsel (NAH), die niet goed kunnen functioneren in het dagelijks leven. Na de geboorte is er schade aan hun brein ontstaan. Dat kan op verschillende manieren zijn gebeurd: door alcohol- of drugsgebruik, bloedingen (CVA) of een ongeluk. Wij onderzoeken welke schade er is ontstaan en geven advies hoe daarmee om te gaan.

Mogelijk heeft deze schade gevolgen voor hoe u zich voelt, wat u denkt en wat u doet. U merkt bijvoorbeeld dat uw geheugen u in de steek laat, u moeite hebt om de dagelijkse bezigheden te plannen en uit te voeren of om u te concentreren. Dit noemen we neurocognitieve problemen. Daarnaast zijn er vaak ook andere klachten, zoals angstgevoelens, depressieve gevoelens en problemen in het gedrag. Het kan ook zijn dat u het zelf niet in de gaten heeft, maar dat de mensen om u heen merken dat er iets aan de hand is. Schade aan uw  brein heeft veel invloed op het leven van u en uw omgeving. Het is belangrijk om op tijd hulp te zoeken, zodat u weet wat u mankeert en u leert om te gaan met de gevolgen van de schade aan uw brein.

Ons doel

We kijken hoe uw hersenletsel is ontstaan en wat de schade is. Binnen ons behandelcentrum bieden we u een rustige en veilige omgeving, waar u weer structuur in de dag krijgt. We onderzoeken welke problemen er zijn en wat eraan gedaan kan worden. Vaak zijn er klachten op het gebied van geheugen, concentratie, aandacht, organisatie of planning. Wanneer we weten wat er in het brein aan het hand is, kunnen we u helpen daar beter mee om te gaan. Ons doel is om te voorkomen dat uw klachten erger worden. 

Meer weten?

Direct hulp nodig?