Familie en naasten

Familie en vrienden zijn van onschatbare waarde voor het herstel van patiënten. We werken vanaf het begin van de behandeling samen met familie, naasten en goede vrienden. Hoe we dat doen, hebben we vastgelegd in ons Familiebeleid.

Een patiënt mag altijd iemand meenemen naar een gesprek of behandeling. U kunt van grote steun zijn voor uw familielid of vriend. Daarnaast kunt u meer informatie geven, zodat we een goed beeld krijgen van wat er aan de hand is en hoe we daarbij kunnen helpen. We vinden het ook belangrijk om ondersteuning te bieden aan familie en naasten. Het kan erg intensief zijn als er in uw directe omgeving iemand psychiatrische klachten heeft. Misschien voelt u zich machteloos of verdrietig. Of wilt u meer over de aandoening weten en hoe u daar goed mee om kunt gaan.

Bij wie kan ik terecht?

Vanaf het begin van de behandeling heeft u een vast contactpersoon. Vragen en twijfels kunt u altijd bespreken met uw contactpersoon. Hij of zij kan u meer vertellen over hoe het gaat met uw familielid of naaste en over hoe u hem of haar het beste kunt ondersteunen. Blijft u met vragen zitten of heeft u hulp nodig om een klacht in te dienen? De onafhankelijke Familievertrouwenspersoon (FVP) is er om u daarbij te ondersteunen.

Ondersteuningsaanbod

GGZ Friesland biedt aan familie en vrienden verschillende vormen van ondersteuning:

 • Voorlichting over psychiatrische stoornissen.
 • Advies, ondersteuning en voorlichting voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) gericht op preventie voor zowel ouders als kinderen.
 • Familievertrouwenspersoon.
 • Familie-ervaringsdeskundige.
 • Hulp voor nabestaanden na zelfdoding.

Lid Familieraad GGZ Friesland

Voor deze functie kijken wij uit naar een kandidaat die zelf ervaring heeft als familielid of naastbetrokkene van een (ex)cliënt in de geestelijke gezondheidszorg.

Vaardigheden

 • Heeft open oog en oor voor signalen van familieleden/naastbetrokkenen.
 • Kan vanuit de eigen ervaring overstijgend denken vanuit de invalshoek van familie/naastbetrokkenen.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Heeft kennis over wat de Familieraad is en doet en kan deze kennis uitdragen.
 • Is gericht op samenwerking als grondhouding om de doelen van de Familieraad te bereiken.
 • Toont initiatief en kan omgaan met professionals.

Taken

 1. Draagt bij aan het verder vorm geven en implementeren van het familiebeleid binnen GGZ Friesland.
 2. Neemt deel aan structurele overlegmomenten op niveau van de divisiedirecties en managers/aandachtsfunctionarissen familiebeleid over:
 1. het uitvoeren van het vastgestelde familiebeleid in de dagelijkse werkpraktijk
 2. het mede vormgeven en bijwonen van door de GGZ georganiseerde familiebijeenkomsten voor informatie en uitwisseling van ervaringen en wensen
 3. het mede vanuit deze samenwerking werven van actieve familieleden/ naastbetrokkenen voor deelname aan de Familieraad
 1. Neemt deel aan de maandelijkse vergadering van de FR en koppelt informatie over en weer terug van en naar de eigen contacten en overlegmomenten binnen GGZ Friesland.
 2. Vertegenwoordigt de Familieraad zowel binnen GGZ Friesland als extern in provinciale en landelijke contacten.

Tijdsinvestering/beschikbaarheid

Is gemiddeld 8-10 uur per maand beschikbaar. De Familieraad vergadert op dit moment iedere derde maandagochtend van de maand.

Wat bieden wij?

 • Een positief kritische medezeggenschapsraad, bestaande uit een stabiele, betrokken groep mensen, waar u uw kennis en competenties kunt inzetten in het belang van GGZ-cliënten en hun familie/naastbetrokkenen.
 • Vergoeding van aanwezigheid bij vergaderingen, onkosten en reiskosten.
 • De mogelijkheid voor deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering van GGZ Friesland.
 • De mogelijkheid voor bijscholing indien dit gewenst is voor de taakuitoefening als lid van de Familieraad.
Direct hulp nodig?