Familie en naasten

Familie en vrienden zijn van onschatbare waarde voor het herstel van patiënten. We werken vanaf het begin van de behandeling samen met familie, naasten en goede vrienden. Hoe we dat doen, hebben we vastgelegd in ons Familiebeleid.

Een patiënt mag altijd iemand meenemen naar een gesprek of behandeling. U kunt van grote steun zijn voor uw familielid of vriend. Daarnaast kunt u meer informatie geven, zodat we een goed beeld krijgen van wat er aan de hand is en hoe we daarbij kunnen helpen. We vinden het ook belangrijk om ondersteuning te bieden aan familie en naasten. Het kan erg intensief zijn als er in uw directe omgeving iemand psychiatrische klachten heeft. Misschien voelt u zich machteloos of verdrietig. Of wilt u meer over de aandoening weten en hoe u daar goed mee om kunt gaan.

Bij wie kan ik terecht?

Vanaf het begin van de behandeling heeft u een vast contactpersoon. Vragen en twijfels kunt u altijd bespreken met uw contactpersoon. Hij of zij kan u meer vertellen over hoe het gaat met uw familielid of naaste en over hoe u hem of haar het beste kunt ondersteunen. Blijft u met vragen zitten of heeft u hulp nodig om een klacht in te dienen? De onafhankelijke Familievertrouwenspersoon (FVP) is er om u daarbij te ondersteunen.

Ondersteuningsaanbod

GGZ Friesland biedt aan familie en vrienden verschillende vormen van ondersteuning:

  • Voorlichting over psychiatrische stoornissen.
  • Advies, ondersteuning en voorlichting voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) gericht op preventie voor zowel ouders als kinderen.
  • Familievertrouwenspersoon.
  • Familie-ervaringsdeskundige.
  • Hulp voor nabestaanden na zelfdoding.


Familieraad GGZ Friesland

Als een familielid of een naastbetrokkene voor behandeling of opname naar GGZ Friesland gaat is dat een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor diegene zelf, maar ook voor het gezin, de familie en anderen uit de naaste omgeving.

De Familieraad behartigt de collectieve belangen van familie en naastbetrokkenen van cliënten van GGZ Friesland. Zo zorgt de raad dat er goede informatie beschikbaar is over de behandeling, maar ook over de samenwerking tussen GGZ Friesland en familie en naastbetrokkenen tijdens een behandeling. De Familieraad praat mee op verschillende niveaus binnen de organisatie en speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van het familiebeleid.

Als officieel medezeggenschapsorgaan brengt de Familieraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur, divisiedirecties en andere geledingen over onderwerpen die van belang zijn voor cliënten én hun naasten. GGZ Friesland hecht veel waarde aan de inbreng van de Familieraad. De raad kent GGZ Friesland van binnenuit, weet wat er speelt en praat en denkt daarom op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid.

Direct hulp nodig?