Maakt u zich zorgen?

Maak u zich zorgen om iemand?  Het kan heel lastig zijn als iemand in uw omgeving psychische klachten heeft, maar geen zorg wil of niet in staat is zelf om hulp te vragen. U voelt zich wellicht machteloos of bent bang dat de situatie verslechtert. Op deze pagina leest u wat u zelf kunt doen.

Wat kan ik doen?

Als u zich zorgen maakt om iemand in uw naaste omgeving, neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts maakt een inschatting van de situatie en kan GGZ Friesland inschakelen om contact te zoeken met diegene over wie u zich zorgen maakt. Ook een medisch specialist en organisaties als ZIENN, LIMOR of sociale wijk- en gebiedsteams kunnen iemand aanmelden.

Wat doet GGZ Friesland?

Een FACT-team van GGZ Friesland zoekt contact met diegene over wie u zich ernstig zorgen maakt. Ze gaan daarbij af op de signalen die zij krijgen uit de omgeving. Soms willen mensen geen contact met hulpverleners. Dat noemen we zorgmijders. Het FACT-team probeert dan toch met iemand in contact te komen. Ze benaderen ook zwervende patiënten op de plaatsen waar zij verblijven. Dat kan bijvoorbeeld op straat zijn, in sociale pensions of in de opvang. Als er sprake is van problemen op meerdere levensgebieden, zoals financiën, huisvesting en lichamelijke gezondheid, dan werken we nauw samen met andere instanties.

Wij werken samen met:

  • de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst);
  • instellingen voor maatschappelijke opvang;
  • woningbouwverenigingen;
  • verschillende pensions;
  • gemeente;
  • wijk- en gebiedsteams;
  • politie.
Direct hulp nodig?