Leeuwarden

Locatie Hege Wier

Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
058-284 88 88
Bereikbaarheid

Locatie Jelgerhuis

Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden
Postbus 466
8901 BG Leeuwarden
058-253 90 00
Bereikbaarheid

Locatie Dammelaan

De Drie Dukatons, gebouw 15
8917 ET Leeuwarden
058-293 27 32
Bereikbaarheid

Andere werkzame teams in Leeuwarden
 

Polikliniek Ontwikkelingsstoornissen088-3365601
IHT - Acute dagbehandeling (ADB)088-3365603
Van Andel ouderenpsychiatrie088-3365688
FACT088-3365602
JVC/FACT Jeugd088-3365610


Polikliniek Persoonlijkheid MBT/CGT, Dagbehandeling Angst, Stemming en Polikliniek/kliniek Trauma en Polikliniek Eetstoornissen vallen ook onder het nummer 088-3365601

MindUp reactivering
Locatie Marshallweg

Marshallweg 9
8912 AC Leeuwarden
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
088-336 56 66
Bereikbaarheid

 

MindUp beschermd wonen
Locatie Nijlân

Prinsessenpark 47
8931 EL Leeuwarden
058-2123421

MindUp beschermd wonen
Locatie BW jeugd

Wismastate 206
8926RE Leeuwarden
088-2670475

MindUp beschermd wonen
Locatie Diaconessenpark 

Diakonessenpark 51 
8917 GB Leeuwarden 
06-10808332 

MindUp beschermd wonen
ASS 

Achter de Hoven 205/207 en Dammelaan gebouw E 4 t/m 34
8933 CL Leeuwarden
06-57923987

MindUp reactivering
Locatie Groot Schavernek

Groot Schavernek 13A 
8911 BW Leeuwarden
058-2125930

 

 

Direct hulp nodig?