Onderdelen en samenwerkingen

Onderdelen GGZ Friesland

Om onze zorg zo goed mogelijk in te richten, zijn bepaalde vormen van zorg onderverdeeld met een eigen merknaam:

Kinnik | Kinnik biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische stoornissen of problemen. De hulp start vaak met gesprekken of groepstrainingen op de polikliniek. Soms is intensievere hulp nodig in de vorm van dagbehandeling. Bij ernstige problematiek kan opname in een kliniek de beste oplossing zijn. Ook behandelt Kinnik steeds vaker thuis.
 
MindUp | MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische beperking die hen in de weg zit bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp ondersteunt cliënten op hun weg naar herstel. Met een specialistische aanpak, gedreven medewerkers en samenwerking met behandelaren en collegiale instellingen is MindUp dé organisatie voor (woon-)begeleiding en dagbesteding in Friesland.
 
Van Andel Ouderenpsychiatrie | Van Andel ouderenpsychiatrie is er voor oudere mensen die last hebben van psychische problemen, waardoor ze zich beperkt voelen in hun dagelijks leven. Het kan gaan om bijvoorbeeld somberheid, angstig zijn, geheugenverlies of verwardheid. Van Andel ouderenpsychiatrie heeft locaties verspreid over heel Friesland.
 

Samenwerkingen met andere zorgorganisaties

GGZ Friesland vindt het belangrijk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties. Door kennis en expertise te bundelen en uit te wisselen, kunnen veel mensen met psychiatrische problemen beter geholpen worden met hun specifieke probleem. Voorbeelden van samenwerkingen zijn:

  • FACT+; een samenwerking met VNN voor mensen met verslavingsproblemen en een psychische stoornis
  • FACT Jeugd Fryslân; een samenwerking met Accare en Reik voor jongeren van 12 tot 23 jaar met complexe problemen
  • MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak); een samenwerkingsverband van GGZ Friesland, Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, MCL, Fier en VNN voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Hier vind je meer info!
  • Spoed4Jeugd; een samenwerking met Bureau Jeugdzorg Friesland, Jeugdhulp Friesland en Reik voor de ontwikkeling van een gezamenlijk meldpunt voor spoedeisende hulp.


Kenniscentra

GGZ Friesland is aangesloten bij de volgende kenniscentra:

  • Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP)
  • Kenniscentrum Phrenos
  • Autisme Netwerk Friesland
  • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
  • ADHD Netwerk
  • Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE)
Direct hulp nodig?