Traumastoornissen

Wij zijn er voor mensen die last hebben van traumatische gebeurtenissen uit het verleden. U heeft bijvoorbeeld te maken gehad met lichamelijk of psychisch geweld en/of seksueel misbruik. Ook al is het soms lang geleden, u heeft er nog dagelijks last van. Hoe u dat merkt? U hebt bijvoorbeeld lichamelijke klachten, u bent angstig, schrikachtig en gespannen, u hebt nachtmerries of in gedachten beleeft u uw ervaringen steeds opnieuw. Het kan zijn dat u moeite heeft uw emoties te hanteren. Bij dergelijke klachten spreken we vaak van een posttraumatische stress-stoornis, of kortweg PTSS. Bent u door het trauma vaak geestelijk erg afwezig of warrig, dan kan het zijn dat u een dissociatieve stoornis heeft. Een traumastoornis is vaak langdurig en ingewikkeld. Het kan veel invloed hebben op uw leven en op de mensen in uw omgeving.

Ons doel

Stapsgewijs leren we u hoe u omgaat met de traumatische ervaring. Het is belangrijk dat u eerst begrijpt hoe het kan dat u klachten heeft en welke dat zijn. Soms ervaart u het trauma opnieuw door een bepaalde situatie of omgeving. We leren u daarom om meer in het hier en nu te zijn. We helpen u ook om anders om te gaan met emoties en spanningen en het contact met familie en vrienden te verbeteren. Ons doel is om de traumatische gebeurtenissen te verwerken, zodat u weer aandacht heeft voor de toekomst.

We helpen mensen met ernstige en vaak complexe posttraumatische stress-stoornissen en mensen met dissociatieve stoornissen.

Meer weten?

Direct hulp nodig?