GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Patiëntvertrouwenspersoon

Bij GGZ Friesland werken twee Patiëntenvertrouwenspersonen (PVP), die elk op verschillende locaties werkzaam zijn. De PVP is onafhankelijk van GGZ Friesland en is in dienst van de landelijke Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon te Utrecht.

De PVP bemiddelt en komt op voor uw belangen

De PVP komt op voor uw belangen. Als u een klacht of een vraag heeft over de behandeling of bejegening en u weet niet goed hoe u dat kenbaar moet maken, kan de PVP u helpen en/of voor u bemiddelen. De PVP kan u ook helpen bij het schrijven van een brief wanneer u bijvoorbeeld om ontslag wilt vragen.

Patiëntenvertrouwenspersonen

Bert Hofma (locatie Franeker, Kinnik)
Burg. J. Dijkstraweg 6, 8801 PG Franeker
Telefoon: 0517 39 8719
Mobiel: 06 48981131
E-mail: b.hofma@pvp.nl

Rita van Leussen (locaties Heerenveen, Leeuwarden, Drachten, Workum, Sneek, Dokkum en Beetsterzwaag)
Postbus 466, 8901 BG Leeuwarden
Telefoon: 058 2848965
Mobiel: 06 44064878
E-mail: R.van.leussen@pvp.nl

De digitale vertrouwenspersoon:

www.pvp.nl

De website, beheerd door de Stichting PVP, richt zich vooral op ambulante patienten in de ggz, mensen die niet zijn opgenomen in een instelling. Wel opgenomen patienten kunnen voor vragen of klachten rond hun rechten ook terecht bij de patientenvertrouwenspersoon in hun instelling.

De website geeft antwoorden op vragen over thema's waarover patientenvertrouwenspersonen de meeste vragen krijgen: privacy, dossier, opname en het indienen van klachten.