GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Onze werkwijze

GGZ Friesland wil dat u zich welkom bij ons voelt. We vinden het belangrijk dat u inzicht hebt in uw behandelmogelijkheden. We bepalen samen met u welke behandeling het beste bij u past. Dit leggen we vast in een behandelplan. De behandeling begint pas als u instemt met dit behandelplan.

Zorgprogramma's: weten waar u aan toe bent

GGZ Friesland werkt met zorgprogramma's waarin voor de meestvoorkomende stoornissen de behandeling is vastgelegd in zorgpaden. Dit betekent dat u vanaf het begin van de behandeling precies weet hoe vaak u door wie op welke wijze wordt behandeld, en wanneer u samen met uw behandelaar de behandeling evalueert. Ook werken we toe naar een snel verloop van de behandeling. Soms zijn er keuzes mogelijk binnen een zorgpad. Zo kunt u in bepaalde zorgprogramma's kiezen voor individuele- of groepsgesprekken. Daarnaast kunt u soms uit aanvullende mogelijkheden kiezen. Deze mogelijkheden nemen we met u door. De uiteindelijke keuzes leggen we vast in uw behandelplan.

U ontvangt de beste zorg

U kunt er van op aan dat u de kwalitatief beste behandeling krijgt aangeboden. Onze hulpverleners zijn BIG-geregistreerd. De wet BIG bevat regels die de kwaliteit van de zorg door behandelaren bewaakt. Daarnaast volgt GGZ Friesland de richtlijnen die door het Trimbos Instituut zijn opgesteld. In deze richtlijnen staat precies omschreven waar goede geestelijke gezondheidszorg aan moet voldoen.

De zorgprogramma's bevatten alleen behandelingen die wetenschappelijk bewezen zijn. Ook kunt u ervan op aan dat u bij ons in betrouwbare handen bent: u krijgt veilige medicatie en uw dossier wordt goed bijgehouden. Maar niet alleen de inhoud van onze behandeling telt. Goede informatievoorziening, transparante zorg en een prettige, klantvriendelijke bejegening vinden we net zo belangrijk.