Geschiedenis

De geschiedenis van de psychiatrische zorg in Friesland is nauw verbonden met de stad Franeker. In 1848 besloot het provinciebestuur van Friesland om zestig psychiatrische patiënten op te vangen in de voormalige academiegebouwen van de Franeker Hogeschool. Op 31 maart 1851 kwam de eerste lichting van 27 patiënten aan uit Deventer, waar zij tot dan toe waren opgevangen.

Dit betekende het begin van meer dan anderhalve eeuw psychiatrische zorg in het centrum van Franeker. Daarnaast vormde het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker een belangrijk fundament voor de huidige Stichting GGZ Friesland.

In 1997 fuseerde het Psychiatrisch Ziekenhuis in Franeker met verschillende andere organisaties in Friesland die later waren opgericht en zich ook bezighielden met psychologische en psychiatrische zorg. Daarmee ontstond de Stichting GGZ Friesland. Bij de fusie gingen samen: het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker, het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Zuid-Oost Friesland, het RIAGG Friesland, de RIBW Friesland en het Kinder- en Jeugd Psychiatrisch Centrum Het Groene Hart. Van 1995 tot eind 2007 was de zorg van GGZ Friesland regionaal ingedeeld in vier districten.

In 2008 veranderde de structuur van de organisatie. GGZ Friesland kreeg een divisiestructuur en richtte zich met haar zorg op de doelgroepen jeugd, ouderen en volwassenen. Ook werd de organisatie ingedeeld in vijf regio's: Leeuwarden, Franeker/Harlingen, Drachten/Dokkum, Sneek/Workum en Heerenveen.

In 2016 heeft GGZ Friesland met het nieuwe beleidsplan 'Naar Voren' duidelijk gekozen voor herstelondersteunende zorg. Dat betekent dat het herstel van patiënten in al ons handelen voorop staat. De relatie tussen hulpverlener, patiënten en naasten is de belangrijkste relatie in onze organisatie. Als we het over herstel van patiënten hebben, hebben we het over meer dan het terugdringen van symptomen. Het gaat ook om maatschappelijk, persoonlijk en functioneel herstel. De patiënt heeft de regie, wij bieden hulp en ondersteuning aan patiënten om te leren omgaan met de aandoening en (op)nieuw zin in het leven te krijgen.

Bekijk hieronder de corporate story van GGZ Friesland

Direct hulp nodig?