Herstelcentrum Friesland

Herstelcentrum Friesland

Herstelcentrum Friesland is een onderdeel van GGZ Friesland en biedt begeleiding, ondersteuning en invulling bij en aan het herstelproces van cliënten. In een herstelproces staat het terugvinden van de persoonlijke balans, na ervaringen met een (heftige) psychische ontwrichting, centraal. Dit herstel proces is intens, persoonlijk en uniek, waarbij de focus ligt op het (terug)vinden van eigen kracht en de regie over het eigen leven.

Ervaringsdeskundigen

In het Herstelcentrum Friesland werken ervaringsdeskundigen, ieder met een eigen achtergrond en expertisegebied. Ervaringsdeskundigen zijn mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond, die op basis van hun ervaringen en de ervaringen van anderen (collectieve) ervaringskennis hebben ontwikkeld. Ervaringsdeskundigen hebben alle fasen van herstel doorlopen en zijn goed in staat om hierop te kunnen reflecteren. Daarnaast hebben zij door middel van scholing vaardigheden aangeleerd, om vanuit deze ervaringskennis, anderen op deskundige wijze te begeleiden en te ondersteunen. Deze begeleiding en ondersteuning bieden zij niet alleen aan de cliënten maar ook aan de naastbetrokkenen en de hulpverlening. De ervaringsdeskundigen zijn binnen GGZ Friesland in verschillende teams werkzaam.

Werkzaamheden van de ervaringsdeskundigen van Herstelcentrum Friesland zijn onder meer:

  • Het bieden van methodische begeleiding aan (individuele) cliënten en/of naastbetrokkenen op het gebied van Herstel en Rehabilitatie;
  • Het bieden van gevraagde sociale en praktische ondersteuning aan cliënten en naastbetrokkenen;
  • Het begeleiden van herstel(werk)groepen;
  • Het geven van cursussen, zoals ‘Herstellen doe je Zelf’ en ‘Signaleringsplangroep’;
  • Het geven van voorlichting over herstel aan cliënten en naastbetrokkenen;
  • Het, indien nodig, vervullen van een brugfunctie tussen de cliënten, naastbetrokkenen en de hulpverlening met als doel het bevorderen van de samenwerking;
  • Het signaleren van knelpunten die de voortgang dan de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze binnen het team bespreekbaar maken.

Mail voor vragen of meer informatie naar info@herstelcentrumfriesland.nl

Direct hulp nodig?