GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Missie en visie

GGZ Friesland is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. Onze organisatie kent een lange historie. Het verhaal begint in Franeker met de opvang van 27 patiënten in het Psychiatrisch Ziekenhuis in het jaar 1851. Nu bieden we zorg in de gehele provincie. Jaarlijks weten ruim 20.000 mensen ons te vinden. Ongeveer 2000 medewerkers bieden hen behandeling en begeleiding.


Onze missie: hier staan we voor!

Haal het beste uit uw leven!

Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten, en in de veerkracht van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen samen met hun naasten en andere betrokken partijen. 
 

Onze visie: hier gaan we voor!

GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Goede zorg draait niet alleen om effectief behandelen, maar ook om klantvriendelijkheid en een goede relatie met de patiënt. We strijden om vooroordelen over de psychiatrie weg te nemen. Daar zetten we ons voor in!

Onze zorg is niet alleen bewezen effectief, maar ook maatschappelijk geïntegreerd. We doen onderzoek om onze kwaliteit voortdurend te verbeteren. We stimuleren patiënten om zelf de regie te voeren over het herstelproces en betrekken familieleden en naasten. We zorgen voor verbinding met andere partijen die een rol spelen in het leven van onze patiënten.

 

Zie ook: