GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Meer eigen regie

In 2015 gaan we binnen GGZ Friesland starten met een online portal. U kunt hiermee uw eigen dossier inkijken en online behandeling volgen. In eerste instantie wordt het online hulpportaal ingezet voor mensen met angst- en stemmingsklachten. Op de langere termijn willen we online behandeling breder inzetten.

Kosten
In 2015 geldt geen eigen bijdrage voor eerste- en tweedelijns GGZ zorg. Behandeling bij GGZ Friesland kan ten koste gaan van uw eigen risico. Iedereen in Nederland betaalt in 2015 minimaal de eerste € 375,- die hij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekeraar terug. Dit wordt 'eigen risico' genoemd. U kunt er zelf voor kiezen om uw eigen risico te verhogen, dan betaalt u minder zorgpremie, maar een groter eigen risico. Dit bedrag betaalt u pas wanneer u zorg gebruikt die vergoed wordt uit de basisverzekering.

Niet iedere zorgverzekeraar heeft dezelfde dekking wat betreft vergoeding van psychische zorg. Het is van belang dat u dit goed uitzoekt. Ook niet iedere polis is hetzelfde. Het is van belang dat u juist geïnformeerd bent voordat u voor vervelende verrassingen komt te staan. Meer informatie is te verkrijgen op de website van de Consumentenbond.

Declaratie indirecte tijd
Nadat u door uw huisarts bent aangemeld bij GGZ Friesland worden er administratieve handelingen verricht ter beoordeling van uw aanmelding en ter voorbereiding van uw intake en (eventuele) behandeling. Deze tijd mag wettelijk geregistreerd worden en wordt door de GGZ Friesland bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Houdt u er daarom rekening mee dat dit gevolgen heeft voor uw eigen bijdrage en eigen risico.

Kosten voor het niet (tijdig) afzeggen van afspraken
Sinds 1 juli 2013 brengt GGZ Friesland kosten in rekening wanneer u een afspraak niet (tijdig) afzegt. Dit geldt voor patiënten die een polikliniek Psychiatrie bezoeken.