GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Lezingen

Lezing Suïcidepreventie: verleden, heden en toekomst

Gegeven door:

  • Ad Kerkhof, klinisch psycholoog, hoogleraar klinische psychologie, psycho-pathologie en suïcidepreventie Vrije Universiteit te Amsterdam

Suïcidepreventie als ideaal is natuurlijk van alle tijden. Dokters, psychiaters, andere hulpverleners, pastores, dominees, en vrijwilligers van telefonische hulpdiensten hebben altijd getracht de aan hun toevertrouwde personen voor suïcide te behoeden. Suïcidepreventie als beleid van de gezondheidszorg c.q. als beleid van de overheid bestaat echter nog niet zo lang. In de lezing wordt teruggegrepen op de eerste aanzetten tot suïcidepreventie door de Inspectie van de Volksgezondheidszorg en de GGD van Den Haag. Waarna verschillende ontwikkelingen en mijlpalen beknopt worden geschetst tot op de dag van vandaag. Enige desiderata voor een toekomstig suïcidepreventiebeleid worden gepresenteerd, met inbegrip van de inzet van moderne technologieën.

Lezing De Zero Suicide Mindset

Gegeven door:

  • Jan Mokkenstorm, psychiater en psychotherapeut. Directeur 113Online, Directeur Behandelzaken GGZinGeest. Auteur Hoop Doet Leven, de 113Online Suicide Survival Guide

In deze lezing worden achtergronden, resultaten en ervaringen met een nieuwe benadering van suïcidepreventie geschetst: de Zero Suicide Mindset. In de afgelopen twintig jaar is de sterfte door suïcide in Nederland niet gedaald, terwijl bij allerlei andere soorten sterfte spectaculaire resultaten geboekt zijn. Hoe wijdvertakt de (geestelijke) gezondheidszorg ook is, deze is maar beperkt in staat gebleken de schok van de economische crisis op te vangen. In de afgelopen vijf jaar is er ruim dertig procent stijging van het aantal suïcides in Nederland. Dat geeft te denken. Doen wij wel wat wij kunnen? Helpt wat wij doen? Kunnen we zo doorgaan?

Het antwoord op de laatste vraag is nee. Want we willen nu eenmaal niet dat een van onze patiënten radeloos en eenzaam sterft door zelfmoord. En we kunnen natuurlijk veel meer dan we voor mogelijk houden. Zoals we vroeger op de gesloten afdeling dachten dat separeren er "nu eenmaal" bijhoort, zo denken wij nu nog ook dat suïcide er bijhoort. inmiddels weten we dat separeren sterk kan worden teruggedrongen en zelfs bijna volledig kan worden voorkomen, door het niet meer te willen. Dat kan voor suicide ook. Nu stellen we de vraag: "Gegeven onze manier van werken: hoe hebben we dan minder suïcides dan vorig jaar?" In een Zero Suicide Mindset wordt dit omgedraaid. "Gegeven het doel van nul suicides in de zorg, hoe moeten we dan werken?" Organisaties die de Zero Suicide Mindset hebben aangenomen, blijken het aantal suicides sterk te kunnen terugdringen en ook op ander vlakken effectiever en veiliger te werken. Medewerkers binnen deze organisaties voelen zich meer op hun gemak in het omgaan met suicidale patiënten; patiënten en hun families voelen zich serieus genomen als samenwerkingspartner.

Steeds meer TOON-aangevende (grapje i.v.m. Toon Rutgers) experts en instellingen stellen zich nu achter de Zero Suicide Mindset. Is dit ook wat voor GGZ Friesland?

Lezing Toepassing van de richtlijn binnen de GGZ

Gegeven door:

  • Toon Rutgers, oud Geneesheer Directeur GGZ Friesland, momenteel werkzaam als psychiater bij GGZ Friesland

Toon Rutgers al een schets geven van het suïcidepreventiebeleid dat het afgelopen decennium binnen GGZ Friesland is gevoerd. Hij zal de valkuilen en tips beschrijven en het belang van de Geneesheer Directeur bij goede suïcidepreventie en de borging.

Lezing Overheidsbeleid t.a.v. suïcidaal gedrag en de veranderende zorg

Gegeven door:

  • een hoge ambtenaar van ministerie VWS

De Landelijke agenda Suïcidepreventie wordt toegelicht in deze lezing. Daarnaast wordt het belang dat wordt gehecht aan het verbeteren van de vroegsignalering en de betere hulpverlening toegelicht.

 

Ga naar:
Inschrijven
Programma
Workshops