Collegiale opvang

Op maatschappelijke terreinen waar professionals te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen vindt collegiale ondersteuning, ook wel peer support genoemd, plaats. Bij politie, brandweer, ambulancediensten en in ziekenhuizen heeft dit een vaste plek gekregen in werkprocessen. Het draagt bij aan het welzijn van de medewerkers en heeft een verbindend karakter. Binnen de ggz, met in Nederland jaarlijks 1800 suïcides en honderdduizenden meldingen incidenten in de zorg, zijn er diverse initiatieven, maar is collegiale opvang nergens structureel onderdeel van het werkproces.

GGZ Friesland is daarom in het voorjaar van 2021 gestart met een pilot waarbij collega’s elkaar opvangen na suïcide of ernstige suïcidepoging van een patiënt. Hierbij benadert de opvanger, de collegiaal ondersteuner, actief de betrokken collega’s als onderdeel van de standaardprocedure. Dit aanbod komt naast de standaard suïcide evaluatie in het behandelteam. Klinisch psycholoog Jos de Keijser legt in de video uit waarom deze standaard opvang na suïcide zo belangrijk is en hoe wij dat binnen GGZ Friesland ingericht hebben.

Onze werkwijze 'Collegiale opvang na suïcde' is terug te lezen in deze flyer

Meer informatie en contact

Agnes de Groot agnes.de.groot@ggzfriesland.nl
Jos de Keijser jos.de.keijser@ggzfriesland.nl

Meer weten?

Direct hulp nodig?