GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Het verstrekken van informatie aan de familie

Familieleden worden structureel geïnformeerd over het familiebeleid van GGZ Friesland, de mogelijkheden en procedures rond het indienen van klachten, de familievertrouwenspersoon en ondersteuningsmogelijkheden voor familie. Er zijn afspraken gemaakt met de patiënt en de familie over de informatie die de familie ontvangt over het ziektebeeld en de behandeling, zoals: welke familieleden krijgen welke informatie, wie verstrekt niet-persoonsgebonden informatie als de patiënt wil dat er geen persoonsgebonden informatie naar familie gaat etc. Deze afspraken zijn vastgelegd in het EPD.