Familie-ervaringsdeskundige

De familie-ervaringsdeskundige van GGZ Friesland ondersteunt familie, vrienden en naasten van patiënten. Dat doet zij vanuit haar eigen ervaring als familielid van een patiënt. De familie-ervaringsdeskundige biedt een luisterend oor, kan de zorg delen en samen bespreken hoe u zich staande kunt houden. Want psychische klachten hebben niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor familie en vrienden veel impact.

Het is prettig om met de familie-ervaringsdeskundige te praten over ervaringen. Bovendien is het vaak voor de patiënt een geruststelling dat er ook aandacht is voor zijn of haar familie, vrienden of naasten.

Wat kan de familie-ervaringsdeskundige voor u betekenen?

De familie-ervaringsdeskundige biedt vanuit eigen ervaring ondersteuning op verschillende gebieden:

  • Steun voor familie, vrienden en naasten.
  • Contact met lotgenoten.
  • Voorlichting en informatie.
  • Advisering en signalering.

De familie-ervaringsdeskundige binnen GGZ Friesland

De familie-ervaringsdeskundige fungeert als adviseur binnen GGZ Friesland. De famile-ervaringsdeskundige kan de verbindende factor zijn tussen hulpverleners en familie, geeft samen met hulpverleners voorlichting en ondersteunt het management. De familie-ervaringsdeskundige denkt mee over het beleid van GGZ Friesland met speciale aandacht voor familie, vrienden en naasten van patiënten.

Contact met de familie-ervaringsdeskundige?

De familie-ervaringsdeskundige kan u als familie of vriend ondersteunen. Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u terecht bij uw contactpersoon binnen GGZ Friesland of:

Sietske van der Weg
Voor familie en naastbetrokkenen van cliënten opgenomen in de HIC.
Tel: 06 51 10 81 19
E-mail: sietske.van.der.weg@ggzfriesland.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Lieneke van der Bij
Voor familie en naastbetrokkenen van cliënten die in zorg zijn van een FACT-team.
Tel: 06 83 00 34 05
E-mail: lieneke.van.der.bij@ggzfriesland.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Berber Franchi
Voor familie en naastbetrokkenen van cliënten die in zorg zijn van een beschermde woonvorm.
Tel: 06 83 04 51 83
E-mail: berber.franchi@mind-up.nl
Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag

Piety van der Wal
Voor familie en naastbetrokkenen van cliënten die in zorg zijn van MindUp
Tel: 0610955149
E-mail: piety.van.der.wal@mind-up.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Direct hulp nodig?