Familieraad

Als een dierbare voor behandeling of opname naar GGZ Friesland gaat is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor diegene zelf, maar ook voor het gezin, de familie en anderen uit de naaste omgeving. Het is daarom van cruciaal belang familie en naastbetrokkenen een stem te geven en dat is precies wat de Familieraad van GGZ Friesland doet. 

De Familieraad bestaat uit personen die zich vanwege verschillende overwegingen aanmeldden. Familieleden, vrienden en naastbetrokkenen van patiënten binnen GGZ Friesland bijvoorbeeld, maar ook personen die niet direct een relatie hebben tot een patiënt, maar hun werkzaamheden doen uit affiniteit met het familie- en naastenbeleid. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van deze groep. Bij belangen kunt u denken aan goede informatieverstrekking over de behandeling (van uw naaste), de samenwerking tijdens de behandeling en het leveren van een bijdrage aan een goed familiebeleid van GGZ Friesland.

De Familieraad binnen GGZ Friesland

GGZ Friesland hecht veel belang aan de inbreng van de Familieraad. De raad praat en denkt daarom op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. Ook overlegt de raad periodiek met de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De raad wordt nauw betrokken bij diverse projecten binnen GGZ Friesland.

Wie zitten er in de Familieraad?

Onze Familieraad bestaat uit personen die vanuit verschillende overwegingen lid zijn. De leden van de raad hebben verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Wat ze gemeen hebben is hun grote betrokkenheid bij en affiniteit met de familie en naasten van patientën van GGZ Friesland. Hun belangen worden door de raad behartigd. 

Goede samenwerking

De Familieraad staat ervoor de samenwerking met familie en naasten van patientën te borgen en de directe betrokkenheid bij het herstelproces verankerd te zien binnen GGZ Friesland. Goede communicatie en doelgerichte samenwerking met alle betrokken partijen spelen daarom een belangrijke rol in het werk van de raad. De Familieraad streeft ernaar een goed contact met de alle relevantie afdelingen binnen de organisatie en overlegt met regelmaat met de verschillende divisies. 

Lid worden?

Om dit belangrijke werk te blijven doen, zoekt onze Familieraad extra leden; een voorzitter, leden voor het dagelijks bestuur en algemene leden. Wilt u meedenken en meepraten over beleidszaken, GGZ Friesland hierover adviseren en opkomen voor de collectieve belangen van familie en naastbetrokkenen van patiënten? Vindt u de samenwerking met naastbetrokkenen binnen de zorg net zo belangrijk als wij? Meld u dan aan!

Kom bij ons aan tafel! 
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Joan Siep-Drent, coach/adviseur van onze Familieraad,
via tel. 058-2849831 (ma t/m do tussen 9.00 en 12.00 uur) of via familieraad@ggzfriesland.nl.

Bekijk het familiebeleid van GGZ Friesland.

Direct hulp nodig?