Familieraad

De Familieraad bestaat uit familieleden, vrienden en naastbetrokkenen van patiënten binnen GGZ Friesland. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van deze groep. Bij belangen kunt u denken aan goede informatieverstrekking over de behandeling van uw naaste, de samenwerking met u tijdens de behandeling en het leveren van een bijdrage aan een goed familiebeleid van GGZ Friesland.

De Familieraad binnen GGZ Friesland

GGZ Friesland hecht veel belang aan de inbreng van de Familieraad. De raad praat en denkt daarom op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. Ook overlegt de raad zes keer per jaar met de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De raad wordt nauw betrokken bij diverse projecten binnen GGZ Friesland.

Wie zitten er in de Familieraad?

De leden van de raad hebben verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Wat ze gemeen hebben is hun grote betrokkenheid bij de zorgverlening van GGZ Friesland. Ze zijn bijna allemaal familielid of naastbetrokkene van een patiënt en willen hun deskundigheid daarom graag inzetten.

Goede samenwerking

Betrokkenheid bij de zorg voor patiënten is essentieel in het werk van de Familieraad. Tegelijkertijd moeten de leden voldoende afstand kunnen houden van de problematiek in hun naaste omgeving. Goede communicatie en doelgerichte samenwerking met alle betrokken partijen spelen daarnaast een belangrijke rol in het werk van de raad. De Familieraad streeft daarom naar een goed contact met de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad, de Aandachtsfunctionarissen Familiebeleid in alle organisatie-onderdelen en met verschillende familieorganisaties.

Lid worden?

Bent u naastbetrokkene of contactpersoon van een patiënt van GGZ Friesland? Wilt u meepraten over de zorg en dienstverlening aan cliënten en familie of wilt u een luisterend oor zijn voor lotgenoten? Neem dan vrijblijvend contact op voor nadere informatie. De Familieraad is altijd op zoek naar mensen die uit ervaring weten wat het betekent als een naaste in behandeling is bij GGZ Friesland.

Neem voor meer informatie over de Familieraad contact op met Joan Siep-Drent via tel. 058-2849831 (ma t/m do tussen 9.00 en 12.00 uur) via familieraad@ggzfriesland.nl.

Bekijk het familiebeleid van GGZ Friesland.

Meer weten?

Direct hulp nodig?