GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


GGZ Friesland intensiveert contact met patiënten

18 oktober 2012

Het geven van individuele tijd en aandacht aan patiënten is voor zorgverleners vaak een uitdaging. Het werk op de afdeling, zoals het geven van medicatie, de registratie, overleggen en de therapieën vullen al snel de uren van de dag. GGZ Friesland wilde hier wat aan doen en heeft daarom, vanuit het project Koplopers in Kwaliteit en Kostenbesparing (KiKK) de afgelopen maanden geïnvesteerd in het intensiveren van het contact met de patiënten.

KiKK is een project van ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw vindt het belangrijk om zorgorganisaties te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van projecten die kwaliteit verhogen en kosten verlagen. Tijdens het eerste contact tussen ZonMw en GGZ Friesland is besloten om een project op te starten waarbij patiëntcontact binnen de kliniek centraal stond. Inmiddels is dit project succesvol afgerond.

GGZ Friesland startte op twee afdelingen een project: "Nabij, beter contact tussen patiënt en medewerker". Hierbij werd ingezet op organisatorische veranderingen. Dat klinkt wellicht vreemd, wanneer het om contact gaat. Het idee hierachter is dat juist met organisatorische veranderingen een blijvende situatie gecreëerd wordt, zodat aan het eind van het project de verbeteringen van kracht blijven.

Allereerst is gekozen voor het afbouwen van de verpleegposten. Dit zijn van de patiënten afgezonderde ruimten waar verpleegkundigen hun registratie doen. Die registratie doen ze nu met een laptop op de groep. Verder zijn mobiele medicatiekarren geïntroduceerd voor een efficiënte en veilige manier van medicatieverstrekking. Voorheen werd de medicatie vanuit een afgezonderde ruimte gegeven. Beide veranderingen zorgen ervoor dat verpleegkundigen tijdens de dagelijkse routine meer tijd doorbrengen op de groep. Dit zorgt direct voor intensiever contact.

De effectiviteit van de behandeling is tijdens de projectperiode vergroot. Zo is de opnameduur bijna gehalveerd, van 40 dagen naar 23 dagen. Door de intensiteit en kwaliteit van het directe contact tussen patiënt en medewerkers, is de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt en de verpleegkundige verbeterd. GGZ Friesland heeft meer afdelingen waar deze verbeteringen kunnen worden ingezet. In de toekomst kunnen dus meer patiënten van deze nieuwe aanpak profiteren. Binnenkort gaan we daarover onder andere met de Centrale Cliëntenraad in gesprek voor het verdere vervolg van het project.