GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Familievertrouwenspersonen hebben positieve werking op betrokken partijen

23 november 2012

Een familievertrouwenspersoon (fvp) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) geeft informatie, advies en ondersteuning aan familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Familieleden en naasten zijn emotioneel betrokken bij een cliënt en spelen vaak zelf een rol bij verzorging en hulpverlening. Een fvp wijst familie en naasten de weg in de ggz, bemiddelt bij het leggen en onderhouden van contact met het behandelteam en signaleert ontwikkelingen op het gebied van familiebeleid in ggz-instellingen. Voor familieleden en naasten van patiënten van GGZ Friesland is Wim Timmermans de familievertrouwenspersoon.

De functie fvp bestaat sinds 2003. De ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen in 2010, met subsidie van het Ministerie van VWS, de Landelijke Stichting Familie-vertrouwenspersonen ontstond (LSFVP). De LSFVP biedt fvp'en de mogelijkheid om te werken vanuit een onafhankelijke positie. Daarnaast zorgt de LSFVP voor verdere professionalisering van de functie.

Evaluatieonderzoek

In opdracht van de LSFVP is de functie familievertrouwenspersoon geëvalueerd om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Wat vinden de klanten (familie en naasten, ggz-instellingen en familieraden) van de dienstverlening van de fvp?
  • Wat voegt de LSFVP toe aan de dienstverlening van fvp'en?


Uit het onderzoek is gebleken dat het beleid van de LSFVP een positief effect heeft op de ontwikkeling van de functie fvp. Familie en naasten voelen zich goed ondersteund. Het aantal fvp'en in ggz-instellingen neemt toe. Betrokken partijen tonen zich tevreden over de onafhankelijkheid, professionaliteit en bereikbaarheid van de fvp. Een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling is dat de LSFVP continuïteit en kwaliteit biedt.

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in een rapport opgesteld door Blaauwbroek bureau voor vraaggestuurde zorg en in een rapportage van LSFVP zelf.