GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Zorgmijders

Er zijn mensen die zorg mijden of die niet in staat zijn om zelf hulp te vragen. De patiënt ziet vaak zelf de noodzaak niet in om hulp te vragen. Dit terwijl er wel sprake is van ernstige psychische problemen. Deze groep noemen we 'zorgmijders'. Bij deze mensen is vaak sprake van een beperkt sociaal netwerk, geen inkomen, geen huisvesting en geen reguliere dagbesteding. De relatie met familie en vrienden is vaak verstoord.

Mensen in de omgeving van de patiënt zoals familie, buren of andere betrokkenen maken zich vaak wel erg zorgen over de gezondheidstoestand van hun naaste.

"Mijn zus leidt een steeds vreemder leven"
‘Mijn zus leidt een steeds vreemder leven. Ze heeft nu zo'n dertig katten in huis en vier honden. Vanwege die dieren kan ze niet meer van huis, zegt ze. Soms lijkt ze wel van plan om iets buiten de deur te ondernemen. Maar dan krijgt ze een ‘boodschap' door dat het toch niet goed is om dat nu te gaan doen. Ze was altijd al wat zweverig, maar lijkt nu steeds verder van de werkelijkheid af te raken.

Haar uitkering gaat grotendeels op aan de dieren die voortdurend allerlei kwalen hebben. Ik heb haar laatst geld gegeven om een brommertje te kopen, zodat ze nog eens ergens kan komen. Maar als ze ergens naartoe moet vraagt ze of ik haar wil brengen. Dat doe ik dan maar. Ondertussen voel ik me knap machteloos. Als ik erover begin dat het niet goed met haar gaat, wil ze daar niks van weten. Er moet hulp komen, maar hoe?'

Wat doet GGZ Friesland?

Bij mensen die geen hulpvraag hebben, maar bij wie het vermoeden is dat zij een ernstige psychiatrische aandoening hebben, wordt bemoeizorg geboden. Hierbij wordt actief contact gezocht met de patiënt en ingegaan op signalen zoals zorgen over psychische gezondheid, overlast en vervuiling die vanuit de directe omgeving komen (bijvoorbeeld woningbouwvereniging of politie).

Hoe gaat het in zijn werk?

Onze zogenaamde FACT-teams benaderen zwervende en zorgmijdende patiënten actief op de plaatsen waar zij verblijven. Door de ernstige problemen met geld, huisvesting, lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben onze patiënten vaak problemen met allerlei instanties. De medewerkers gaan in overleg met al die instanties om de situatie in kaart te brengen en een duidelijk plan van aanpak te maken.

Wij werken nauw samen met bijvoorbeeld:

  • de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst);
  • instellingen voor maatschappelijke opvang;
  • woningbouwverenigingen;
  • verschillende pensions;
  • gemeente;
  • politie.

Individuele behandeling

Wij besteden veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensband met onze patiënt. Dit is zeer van belang wanneer zij zijn het vertrouwen in de hulpverlening zijn kwijtgeraakt. Hulp bieden we vanuit een multidisciplinair FACT-team. Dit team bestaat uit een psychiater, psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, trajectbegeleiders, maatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen en verslavingsdeskundigen.

Maakt u zich zorgen om iemand?

Maakt u zich zorgen om iemand in uw naaste omgeving, neem dan contact op met uw huisarts.