FACT

Wij zijn er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en met problemen op meerdere levensgebieden. Ze hebben meestal eerder al behandelingen gevolgd, maar lopen opnieuw vast. FACT-teams komen daar waar een patiënt is. Dat kan thuis zijn, in de opvang, in de kliniek en zelfs op straat.

Doordat u ernstige psychiatrische klachten heeft, gaat het ook op andere vlakken niet goed met u. Misschien heeft u financiële problemen, lukt het niet om goed voor uzelf te zorgen en heeft u moeite om de dag door te komen. Daardoor raakt u mogelijk in een isolement en gaat het steeds slechter met u. Soms is er ook sprake van een verslaving of komt u door grensoverschrijdend gedrag met de politie in aanraking.

Het kan ook zijn dat anderen zich ernstig zorgen maken over u. U vindt zelf niet dat u problemen heeft of u wilt zelf niet om hulp vragen. Instanties waarmee wij samenwerken, kunnen een FACT-team vragen om bij u langs te gaan om te bekijken of we u kunnen helpen. Dat noemen we bemoeizorg.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment.

Ons doel

We leren u omgaan met de klachten en beperkingen die u heeft door een ernstige psychiatrische stoornis. U bouwt, met uw aandoening, weer een waardevol en goed leven op. We helpen u met uw herstel op verschillende onderdelen van het leven. Het belangrijkste is dat er echt iets verandert. We luisteren naar uw verhaal en ondersteunen u om weer grip op uw leven te krijgen. Daarnaast proberen we mensen met psychiatrische klachten te bereiken, ook als ze zelf niet om hulp vragen.

 

Meer weten?

Direct hulp nodig?