Burgemeester Crone bezoekt FACT Leeuwarden Zuid

Geplaatst op: 28-03-2018

Ferd Crone, burgemeester van de gemeente Leeuwarden, heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan het FACT-team Leeuwarden Zuid. Hij werd, samen met Evert Boomsma als projectleider Personen met Verward Gedrag, bijgepraat over de werkwijze van het FACT-team. Ook wisselden de partijen ervaringen uit op het gebied van samenwerking binnen het sociaalmaatschappelijk domein. 

Doelgroep en goede afstemming van zorg, veiligheid, mogelijkheden voor ondersteuning, werk- en dagbesteding en wijkteams; zomaar een een greep uit de vele onderwerpen die tijdens de bijeenkomst van het FACT-team en de burgemeester ter sprake kwamen. Partijen toonden zich niet alleen geinteresseerd in elkaars gedachtegang, maar toonden ook begrip voor elkaars dilemma's en de complexe individuele problematiek waar ze soms tegenaanlopen.  

Twee patiënten vertelden vervolgens hun persoonlijke herstelverhaal. Beiden hebben te maken gehad met bemoeienissen van het wijkteam en het Veiligheidshuis. Ze hebben hun weg naar herstel goed kunnen verwoorden en ervoeren het onderhoud met Crone als prettig.

De burgemeester vroeg specifiek naar de inzet van ervaringsdeskundigen binnen het FACT-team, iets dat hij in het totaalbeeld van de zorg als iets belangrijks bestempelde.

« Terug naar overzicht

Meer weten?

Direct hulp nodig?