Jaarverslag

Ieder jaar brengt GGZ Friesland een jaarverslag en een jaarrekening uit waarin de organisatie verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

2022

2021

GGZ Friesland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel jou (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status, zoals ook wettelijk voorgeschreven:

GGZ Friesland is constant bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hiervoor is de mening van de patiënt en zijn of haar familieleden erg belangrijk.