Op deze pagina

Cliëntenraad

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers. We zijn allemaal cliënt of oud-cliënt van GGZ Friesland. Als cliëntenraad geven wij advies aan mensen die beleid maken bij GGZ Friesland. Dit doen we vanuit het perspectief van de cliënt.   

Onze cliëntenraad bestaat uit drie divisieraden. We werken samen, maar we hebben wel allemaal een eigen aanspreekpunt. Die divisieraden sluiten aan bij de divisies van GGZ Friesland. De voorzitter van iedere divisie van de cliëntenraad overlegt iedere maand met de Raad van Bestuur. Om de maand overleggen we met de directies van de verschillende divisies. 

Daarbij houden we altijd rekening met dat wat het beste is voor de cliënt die in behandeling is bij GGZ Friesland. 

Wat doet de cliëntenraad?

We halen op verschillende manieren informatie op. Bijvoorbeeld door bezoeken aan de afdelingen, spreekuren of andere overleggen. Zo weten we goed wat er speelt onder onze cliënten. 

CR Puzzelstukjes

Deze informatie en ideeën bespreken we met de behandelaren, managers, directieleden, bestuurders en toezichthouders. Daarnaast gaan we in gesprek met zorgverzekeraars en gemeentes.  

Ook zitten we in werkgroepen die gaan over onderwerpen die jou als cliënt van GGZ Friesland aangaan.  

De belangrijkste taken van de cliëntenraad zijn: 

  • Opkomen voor de belangen van de cliënt 
  • Contact met cliënten
  • Zeggenschap cliënten verbeteren
  • Adviseren in beleidszaken 
Het werk van de cliëntenraad

Hoe geven wij advies?

De cliëntenraad heeft adviesrecht. Dat betekent dat we advies geven en meepraten over veranderingen in het beleid die voor cliënten belangrijk zijn.  

Om een goed advies te kunnen geven, verzamelen we eerst informatie. Deze informatie bespreken we daarna binnen de cliëntenraad. Zo vormen we samen een standpunt. Van dit standpunt maken we een schriftelijk advies. Dat advies delen we met de mensen die beleid maken binnen GGZ Friesland.

Jaarverslagen

Wil je meer weten wat de cliëntenraad de afgelopen jaren heeft gedaan? Lees hier de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Lid worden van de cliëntenraad

Wil je deel uitmaken van de Cliëntenraad? Heb je zin en tijd om je voor dit waardevolle werk in te zetten? Kom dan ons team versterken! 

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 

Zo neem je contact met ons op

Het is voor de cliëntenraad belangrijk om te weten wat er leeft bij de cliënten die op dit moment begeleiding of behandeling krijgen. Wil je iets melden of vertellen, dan kun je contact opnemen. Telefoonnummer: 058 - 2848633 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) 

E-mailadres: clientenraad@ggzfriesland.nl  
Bezoekadres: GGZ Friesland, Marshallweg 9 8912 AC Leeuwarden

Je kunt ook het contactformulier invullen. Krijg je geen bevestiging in de mail? Dan is er iets fout gegaan met het versturen van het formulier. Je moet hem helaas opnieuw invullen. We mogen geen gegevens opslaan. Dus ook geen gegevens die jij invult in het formulier. Je kunt dan het beste sturen naar het e-mailadres van de cliëntenraad.

Klachten

Als cliëntenraad zijn wij er voor de gezamenlijke belangen van de cliënten van GGZ Friesland. We behandelen daarom geen individuele klachten. Als je een klacht hebt, kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van GGZ Friesland. Dat geldt ook voor familie en naasten. Het e-mailadres is klachtenfunctionaris@ggzfriesland.nl. 

Als de zorg valt onder de Wvggz, heb je recht op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwensverpersoon.