Geslaagd EPA-symposium

In het schitterende Stania State in Oentsjerk vond 12 oktober het EPA-symposium plaats. Dagvoorzitter Miranda Werkman opende de ochtend met de vragen die beantwoord zouden worden tijdens het symposium. Waarom werkt de Friese EPA-aanpak zo goed? En hoe werkt het dan? Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) op een hoger peil komt?

Het woord werd gegeven aan GGZ Friesland bestuurder Ton Dhondt. Hij gaf aan er te staan met een gevoel van trots, maar ook met een flinke drang om deze aanpak nog verder uit te rollen. Hij nam ons mee in de voorgeschiedenis van deze unieke en succesvolle samenwerking. ,,Na de ontmanteling van de klassieke psychiatrische ziekenhuizen waar mensen op alle levensgebieden werden ondersteund, was er de vraag hoe die ondersteuning ambulant opgepakt moest worden. Vanuit de gedachte: ‘waarom zou ik doen wat een ander veel beter kan?’ zijn er meerdere ontwikkelingen in de samenwerking tussen de zorgdomeinen verslavingszorg, ggz en sociaal domein. In Friesland pakte dat uiteindelijk uit in de integrale EPA-teams waarin verslavingszorg, ggz, UWV en gemeenten samen optrekken in het beantwoorden van de herstelvragen van Friese burgers met EPA.’’

Succesvol ondanks de uitdagingen
Vanuit de integrale teams kwamen behandelaren van VNN en GGZ Friesland, en sociaal werkers vanuit de wijk- en gebiedsteams van Amaryllis, de gemeentes Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Súdwest-Fryslân naar voren om een aantal voorbeelden te geven waarom deze integrale samenwerking écht werkt. ,,We komen regelmatig uitdagingen tegen, maar we leren er ontzettend veel van. De cliënt ervaart de meerwaarde zonder dat hij of zij geconfronteerd wordt met samenwerkings-en afstemmingsproblemen’’, aldus Klaas Hoekstra, gebiedsteammedewerker van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Naast deze voorbeelden werden ook de eerste cijfers van het wetenschappelijk onderzoek van het Trimbos-instituut gepresenteerd. Daaruit bleek onder andere dat medewerkers meer werkplezier ervaren, omdat ze merken dat de aanpak effectiever is en ze minder tijd kwijt zijn aan randzaken. Ook wordt er meer tijd besteed aan cliënten met het zelfde aantal werkuren, neemt de caseload toe, worden er meer unieke cliënten gezien én zijn er sterke signalen dat de behandelduur korter wordt. Het onderzoek loopt momenteel door, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Divers gezelschap
Deze dag stond niet alleen in het teken van het vieren van de successen, maar ook van het leren van elkaar. Verschillende gemeentes uit Friesland maar ook andere ggz-instellingen kwamen naar Oentsjerk om te kijken hoe zij de EPA-aanpak zelf kunnen gaan inzetten. Het ministerie van VWS, de NZA, zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse ggz spraken (opnieuw) hun steun uit voor deze ontwikkelingen..

Meer weten? Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op epa-aanpak@ggzfriesland.nl.