Op deze pagina

Wetenschappelijk onderzoek

Bij GGZ Friesland speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol bij het op peil houden en verbeteren van de zorgkwaliteit. Ook kunnen we hierdoor ambitieuze medewerkers aantrekken. Het verstevigt daarmee onze positie in de sector. We zien wetenschappelijk onderzoek daarom als belangrijk onderdeel voor het leveren van goede zorg aan onze patiënten.  

Onderzoek bij GGZ Friesland richt zich met name op de volgende thema’s: Innovatie in de zorg, Transdiagnostich werken, Herstel & Preventie en Organisatie van zorg en professionalisering. 

Met deze thema’s streven we naar verbetering van psychische gezondheid, efficiëntere en effectievere zorg, en de ontwikkeling van professionals. 

Direct naar

Publicaties

We publiceren alle publicaties van medewerkers van GGZ Friesland op onze website. De namen van onze medewerkers zijn dikgedrukt en de volgorde van de publicaties is op jaartal en alfabetisch.

Zelf onderzoek doen?

GGZ Friesland moedigt medewerkers aan om zelf onderzoek te doen met ondersteuning van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek. We werken ook samen met verschillende onderzoeksinstellingen. 

Onderzoekers, binnen en buiten de organisatie, die een voorstel willen indienen bij GGZ Friesland kunnen een onderzoeksvoorstel of -protocol, een ingevuld aanvraagformulier, en indien van toepassing, patiënteninformatie aanleveren. Het aanvraagformulier kun je opvragen via onderzoek@ggzfriesland.nl 

De Wetenschappelijke Raad beoordeelt vervolgens de relevantie, opzet en haalbaarheid van het voorstel. Bij een groot of extern onderzoek wordt het voorstel daarnaast ook door de stuurgroep beoordeeld. Na goedkeuring kan het onderzoek starten. 

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek

De afdeling Wetenschappelijk Onderzoek is onderdeel van het Leerhuis van GGZ Friesland. De afdeling bestaat uit een aantal senior onderzoekers (waaronder het hoofd onderzoek), een promovendus, een research verpleegkundige en een administratief medewerker. 

Zij adviseren onderzoekers over de inhoud, opzet en uitvoerbaarheid van onderzoeksvoorstellen. Daarnaast geven ze supervisie en coördineren de wetenschappelijke toetsing en monitoring. Ook leggen ze onderzoeksvoorstellen ter beoordeling voor aan de Stuurgroep.   

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad speelt een belangrijke rol in het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. De raad kijkt naar een aantal zaken:  

  • Wetenschappelijke relevantie en kwaliteit 
  • De relevantie voor GGZ Friesland  
  • De onderzoeksopzet en methode  
  • De praktische haalbaarheid  
  • De afstemming met lopend of eerder onderzoek
  • Terugkoppeling van onderzoeksresultaten  

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit (gepromoveerde) onderzoekers met kennis van verschillende domeinen van de ggz.  

Stuurgroep

De Stuurgroep Wetenschappelijk Onderzoek besluit over onderzoeksvoorstellen op basis van adviezen van de Wetenschappelijke Raad en de financiële haalbaarheid.  

De Stuurgroep bepaalt het onderzoeksbeleid binnen de organisatie. De groep bestaat uit leden van het bestuur, directieleden en senior onderzoekers.