Op deze pagina

Kosten en vergoedingen

Hoe zit het met de kosten van een behandeling bij GGZ Friesland? Dat lees je op deze pagina. De zorg van GGZ Friesland wordt normaal gesproken vergoed door je zorgverzekeraar, het zorgkantoor of je gemeente.  

Direct naar

Eigen risico

Het kan zijn dat je een deel van je eigen risico moet betalen. Het wettelijk eigen risico is €385. Je kunt er ook voor kiezen om een hoger eigen risico in te stellen. Dit eigen risico brengt je zorgverzekeraar ieder kalenderjaar in rekening als je zorgkosten maakt. Voor vragen over het eigen risico kun je terecht bij je zorgverzekeraar. 

Eigen bijdrage

In sommige gevallen moet je een eigen bijdrage betalen. Dit is iets anders dan het eigen risico. Een eigen bijdrage vragen we als je langer dan 3 jaar bent opgenomen bij GGZ Friesland. Of als je in een beschermde woonvorm woont. Een deel van deze behandeling krijg je vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar voor deze behandeling moet je ook een eigen bijdrage betalen. Dit geldt ook voor begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

De hoogte van je eigen bijdrage hangt af van je inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent wat de maximale eigen bijdrage per persoon is. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Bekijk de rekenhulp van het CAK.

Behandeling als onderdeel van een vonnis

Het kan voorkomen dat je verplicht een behandeling moet volgen. Dit kan na een uitspraak door de rechter. Dan is er geen sprake van eigen risico of een eigen bijdrage.  

Voor medicijnen kan wel een eigen bijdrage gelden, maar alleen als je niet bent opgenomen. Als je een verplichte behandeling volgt in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz), valt de zorg onder de zorgverzekeringswet. In dat geval geldt het eigen risico wel.  

Hulp van de gemeente

Als er sprake is van een ‘zeer dringende reden’ kan de gemeente je helpen. Je komt mogelijk in aanmerking voor een bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kun je een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Je kunt bij de afdeling Sociale Zaken van je gemeente navragen of je hier recht op hebt.

Kosten eerder stoppen met behandeling

Je wordt bij GGZ Friesland ingeschreven nadat je huisarts je heeft aangemeld. Op dat moment begint de behandeling administratief. Dat betekent dat er administratief werk gedaan wordt om je aanmelding te beoordelen. Daarnaast bereiden we de intake voor. Deze werkzaamheden vallen onder ‘indirecte tijd’. Deze tijd wordt niet in rekening gebracht.  

Als na je eerste gesprek – de intake – blijkt dat wij je niet goed kunnen helpen, sluiten we het behandeltraject. De tijd die dit gesprek heeft gekost, wordt wel bij je zorgverzekeraar in rekening gebracht. Dit kan invloed hebben voor je eigen risico. Als je behandeling onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, heeft dit geen invloed op je eigen risico.

Niet bij een afspraak komen

Afspraken kun je tot 24 uur van tevoren afzeggen. Als je niet komt opdagen en je hebt je niet afgemeld, kan dit gevolgen hebben. Het kan leiden tot beëindiging van de behandeling.